Google+ Sorun Cevaplayalım

KENTSEL DÖNÜŞÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI

SIK SORULAN SORULAR
 
1. Kentsel dönüşüm nedir?
 
İzmit, Adapazarı en son Van depreminde depreme dayanıksız, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış binaların Ciddi CAN ve MAL KAYBINA Neden olduğunu HEP BERABER YAŞAYARAK ÖĞRENDİK. Depreme Dayanıksız, KÖTÜ BİNALARIN; VATANDAŞIN TALEBİ ile kredi desteği, harç & vergi muafiyetleri sağlanarak, devlet teşviği ile DEPREME DAYANIKLI, OTOPARKLI, SOSYAL ve YEŞİL ALANLARA sahip MODERN, ESTETİK Binalara DÖNÜŞMESİ için 31.05.2012 tarihinde 6306 saylı KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU ( Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun ) yürürlüğe girmiştir. KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU ile Eski, Depreme Dayanıksız, Ekonomik ömrünü tamamlamış Evinizi, Binanızı, İşyerinizi Başka Bir yere kaydırılma korkusu yaşamadan KENTSEL DÖNÜŞÜM AVANTAJLARINDAN yararlanarak bağlı olduğunuz belediyenin imarına göre SİZ YENİDEN İNŞAA EDEBLİRİSNİZ. Bunun için BELEDİYE, TOKİ, BAKANLIĞI beklemenize gerek yok;  Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜME 1 KAT MALİKİNİN BAŞVURUDA BULUNMANIZ YETERLİ. 
 
2. Kentsel Dönüşüm Hakkında Doğru BİLİNEN YANLIŞLAR.
 
1. Devlet, Bakanlık, Belediye, Toki; Kentsel dönüşüm ile benim evimi bedelsiz yenileyecek. YANLIŞ. 
Bakanlık, Belediyeler örnek teşkil etmesi amacı ile Riskli Alanlar ( kentsel dönüşüm alanı) oluşturup bu alanlarda projeler yaptığı doğrudur. Bu alanlar sınırlı ve az sayıda olup vatandaşı teşvik amaçlı yapılmıştır. Mevcut kötü bina sayısı düşünüldüğünde (2 milyon bina) tüm binaların BAKANLIK yada BELEDİYE tarafından yapılması söz konusu değildir.
Vatandaşlar kendi binalarını kentsel dönüşüm ile yenilenmesi için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvurup binaları için Deprem Risk Raporu alıp, kentsel dönüşüm kredisi, vergi – harç muafiyetleri ile binalarını kendi seçtikleri müteahhit ile depreme güvenli inşaa edebileceklerdir. Yani kendi kentsel dönüşümünüzü SİZ YAPACAKSINIZ.
 
2. Devlet, Bakanlık, Belediye, TOKİ;   Kentsel Dönüşüm kapsamında evimi elimden alıp karşılığında şehrin dışında yapılacak konutlardan ev verecek. YANLIŞ. 
Böyle bir durum söz konusu değildir. Kanunun amacı depreme dayanıksız, eski binaların vatandaş talebi ile yenilenmesi olup hak sahibi olduğunuz arsada belediyenin vermiş olduğu imara göre binanızı kentsel dönüşüm ile yeniden inşaa edebilirsiniz. Bakanlık yada Belediye tarafından Riskli alan içinde bulunan hak sahipleri de arsadaki hisselerine göre kentsel dönüşümü yapan idarenin yeni yapacağı binalardan yer alacaklardır.  
 
3. Kentsel dönüşüm hangi şehirleri kapsamaktadır?
 
Kentsel Dönüşüm tüm Türkiye’de tüm illeri, ilçeleri, mahalleri hatta köyleri dahi kapsamaktadır. Kentsel Dönüşüm vatandaş talebi ile gerçekleşmektedir. Eğer eski, depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış bir eviniz var ise Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM’ e başvuruda bulunarak binanıza Deprem Risk Raporu alıp ve Kentsel Dönüşüm kanun kapsamında kentsel dönüşüm kredisi, harç – vergi muafiyet ve teşviklerinden yararlanarak binanızı Bağlı olduğunuz belediyenin imarına göre siz yapacaksınız.
 
4.  Riskli yapı nedir?
 
6306 sayılı kentsel dönüşüm kanun kapsamında binadan 1 kat malikinin Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM’ e başvuruda bulunarak binasına Deprem Risk raporu alması ve bu raporun TEKTAŞ tarafından Bakanlıktan tescil edilen yapı RİSKLİ YAPIDIR. RİSKLİ YAPILAR vatandaş talebi ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; bağlı olduğu belediyenin verdiği imara göre yeniden inşaa edilecektir. Bu aşamada kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı, vergi, noter harç muafiyetleri ile belediye harç muafiyetleri ve teşviklerinden de yararlanacaklardır.  Tüm bu süreçte TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM size hizmet vermektedir.
 
5.  Bir binanın riskli olup olmadığı nasıl anlarız?
TEKTAŞ olarak alanda yüzlerce binada yapmış olduğumuz teknik inceleme sonucu binanızda aşağıda belirtilen hususlar var ise binanız Riskli olabilir. Kesin sonuç için Teknik çalışmalar yapılmalıdır. Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm Bilgi amaçlı binayı kentsel dönüşme kapsamına sokmadan binaların risk tespiti yapmakta ve Bina Risk Analiz Raporu hazırlamaktadır.
  • Binanız 2000 yılında önce yapılmış ise
  • Binanızın yapımında hazır beton kullanılmamış ise
  • Binanız kolonlarından karot ile beton örneği alınmış ve Beton Dayanımı C10 ve daha az ise
  • Bina bodrum katında rutubet, kolon, kiriş demirlerinde paslanma var ise
  • Bina bodrum katında su izolasyonu yok ise
  • Bina herhangi bir katındaki kolon, kirişlerde çatlaklıklar var ise
  • Bina herhangi bir katında yapılan tadilat sırasında taşıyıcı kolon, kiriş kesilmiş ise
  • Binanız zemininde oturma ve buna bağlı temelde farklı oturma, bina kolon kirişlerinde çatlaklıklar var ise
BİNANIZ RİSKLİ OLABİLİR.  Kentsel Dönüşüm kapsamına girmeden bilgi amaçlı binanıza risk tespitini TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜME başvuruda bulunarak yaptırabilirsiniz.
 
6.Kentsel Dönüşüm ile Mevcut Binamıza Fazladan Kat veya İmar Alabilir miyiz? 
 
HAYIR. Binanıza deprem risk raporu alıp binanızı kentsel dönüşüm kapsamına soktuktan sonra binanızı bağlı olduğunuz belediyenin imarına göre yapabilirsiniz. Bakanlık, belediye kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşaa edilecek binalara özel bir imar yada fazla kat vermemektedir.
 
7.  Deprem Risk Raporu nasıl alınır?
 
Deprem risk raporu için bir binadan sadece 1 kat malikinin Bakanlık Yetkili Kuruluşuna TEKTAŞ  KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvuruda bulunması yeterlidir. Deprem risk raporu için binada ortak karar alınmasına gerek yoktur. TEKTAŞ bakanlığın istediği ve Yönetmeliklerinin öngördüğü tüm teknik çalışmaları binanızda yaparak; binanız için deprem risk raporunu hazırlayacak ve sizin adınıza raporun bakanlıktan onayını çıkaracaktır. Onaydan sonra bakanlık binadaki tüm kat maliklerine binaları için yapılan işlemler ve sonuçları hakkında bilgilendirme yazısı yazacaktır. Diğer kat malikleri isterler ise hazırlanmış rapora itiraz edebilirler. İtiraz komisyonu hızlı bir şekilde bu raporu inceleyerek karara bağlar. Komisyon bina riskli kararı verdiğinde artık binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir ve yıkılacaktır. Mahkemeye başvurulsa dahi yürütmeyi durdurma kararı alınamaz. Tüm bu süreçte TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM size hizmet vermektedir. 
8. Kentsel dönüşümde bina ortak karar protokolü nedir?
Binanıza TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM’ den Deprem Risk Raporu alarak binaları Kentsel dönüşüm kapsamına giren kat malikleri en az 60 gün içinde binalarını nasıl yapacaklarına, hangi müteahhide yaptıracaklarına, paylaşımlar ve diğer tüm konular ile ilgili 2/3 çoğunlukla alacakları karara Bina Ortak Karar Protokolü denir. TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM çözüm ortakları ile bu konuda size hizmet vermekte ve Bina Ortak karar protokolünü sizin adınıza hazırlayıp Bakanlığa sunmaktadır. 
 
 9.Kentsel dönüşüm süreci nasıl işliyor?
 
Binanızın Kentsel Dönüşüme girmesi için öncelikle Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜŞÜM’ den binanıza Deprem Risk Raporu almanız gerekmektedir. Bina kat maliklerinden birinin rapor için TEKTAŞ’ a başvuruda bulunması yeterlidir. Deprem Risk Raporu TEKTAŞ tarafından Bakanlık onayı alındıktan sonra artık binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. Bakanlık tüm kat maliklerine bilgilendirme yazısı yazar. İsteyen kat maliklere hazırlanmış ve onaylanmış raporun yeniden incelenmesi için bakanlığa itirazda bulunabilir. İtiraz komisyonu binanın riskli olduğuna karar verir ise artık bina yıkılacaktır. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı dahi alınamaz. Bu aşamadan sonra en az 60 gün içinde binanızı nasıl, hangi müteahhitle, hangi paylaşımla, kentsel dönüşüm kredisi kullanımı ile ilgili 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar Protokolünü karar bağlamanız gerekmektedir. 60 gün içinde bu karar alınamaz ise binanız bakanlıkça yıkılır. Bina ortak karar protokolü TEKTAŞ çözüm ortakları tarafından hazırlanır ve bakanlığa sizin adınıza sunulur. Bu aşamadan sonra Yeni binanızın belediye projelerinin hazırlanacak, belediyeden inşaat izni alınacak, inşaat yapılacak, yapı denetim inşaatı kontrol edecek ve en son olarak yeni dairelerin iskanlı tapuların alınacaktır.
Deprem Risk Rapor alınması, Bakanlık onayı, Bina ortak karar protokolü süreci 1 ay,  inşaat izni ve binanın yapılması ise yaklaşık 18 ay sürmektedir.
Tüm bu süreçte TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM çözüm ortakları ile yanınızda size hizmet vermektedir.
 
10.  Kentsel dönüşüm kanununun avantajları nelerdir?
 
Kentsel dönüşüm için binadan 1 kat maliki TEKTAŞ’ a başvuruda bulunabilir; bina ortak kararına gerek yoktur. Rapor onaylandıktan sonra bina yıkılacaktır. Binanın yeniden yapımı ve diğer tüm kararlar için binada 2/3 çoğunluk yeterlidir. Mülk sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı kullanabilirler. Kiracılar ise yeni daire alımında devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, taşınma parası alabilirler. Yeni bina için tüm noter harcı, belediye – tapu  harçlarından muafiyet vardır.  Daire satışında KDV oranı %1 dir.  Genel olarak muafiyetlerin toplamı daire başı 20.000 TL dir.  Kentsel Dönüşüm ile yenilenen binanızdaki mülk değerleri en az 1,5 kat artacaktır ve çocuklarınıza daha değerli ve depreme dayanıklı mülk bırakacaksınız. TÜM bu muafiyet, kredi, yardımlar konusunda TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM size yardımcı olmaktadır.
 
11. Riskli alan nedir? Riskli Alan Nasıl belirlenir? Riskli alan içindeki yeni binalar yıkılır mı?
 
Depreme dayanıksız, eski binaların bir arada bulunduğu ve / veya binaların oturduğu zeminin kötü olduğu; Belediye, Bakanlık teknik çalışmaları ve talebi sonucu Bakanlar Kurulu kararı ile en az 15.000 m2 yüz ölçümüne sahip alanlara Riskli Alan denir. Riskli alan içinde bulunan mülk sahipleri hak sahibidir. Riskli Alanda Kentsel dönüşümü yapacak İdare ile hak sahipleri sözleşme imzalayarak mülk sahipleri sahip oldukları arsa payına göre yeni yapılacak binalardan yer alacaktır. Riskli alan içinde yeni yapılmış binalar isterler ise kapsam dışı kalabilirler.
 
12.  Kentsel dönüşüm kapsamında binamızı yıkmadan güçlendirme yapabilir miyiz?
 
Binanızı; bağlı olduğu belediye imarına göre daha az katlı yapmak durumda kalıyorsanız kanun kapsamında binada 2/3 çoğunluk takviye güçlendirme için karar aldığı takdirde binanızı yıkmadan binanızı deprem karşı takviye güçlendirme yapabilirsiniz. Takviye güçlendirme için de kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirsiniz. TEKTAŞ takviye güçlendirme konusunda da size yardımcı oluyor.
 
13.   Kentsel dönüşüm kira yardımını kimler, nasıl alır?  Kentsel Dönüşüm kira yardımı ne kadardır?
 
Kentsel dönüşüm kira yardımını; TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM’ den binaları için Deprem risk raporu alarak binaları kentsel dönüşüm kapsamına girmiş bina mülk sahipleri alabilir. Kira yardımı 18 ay boyunca aylık 650 TL dir.  Riskli binada en az 1 yıl kiracı olduklarını belgeleyen kiracılar ise 1300 TL taşınma yardımı alabilirler. Kira yardımı konusunda TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM size yardımcı olmaktadır.
 
14.   Kimler Kentsel dönüşüm kredisi alabilir? Kentsel Dönüşüm Kredisi nasıl alınır?  
 
TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM binanız için deprem risk rapor hazırlayıp bakanlıktan rapor onayı aldıktan binanız Kentsel Dönüşüm kapsamına girer ve binadaki tüm kat malikleri, dükkan sahipleri kentsel dönüşüm kredisi kullanamaya hak kazanırlar. Kentsel Dönüşüm Kredisi daire başı 100.000 TL dir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamına girmiş binada en az 1 yıl kiracı olduğunu belgeleyen kiracılarda başka bir yerden ev satın alırken kentsel dönüşüm kredisinden yararlanma hakları vardır. Kentsel Dönüşüm Kredilerinizi; TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM Anlaşmalı Banka GENEL MÜDÜRLÜKLERİNDEN sizin için çıkarmaktadır. TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM aracılığı ile kredi kullanan hak sahipleri banka dosya masrafında %50 indirim almaktadırlar.
 
15.  Ne kadar Kentsel dönüşüm kredisi alırım ve kentsel dönüşüm kredisi geri ödemesi nasıl yapılır?
 
TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM binanız için deprem risk rapor hazırlayıp bakanlıktan rapor onayı aldıktan sonra binanız Kentsel Dönüşüm kapsamına girer ve binadaki malikler daire başı 100.000 TL kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirler. Bu kredi BAKANLIK ile anlaşmalı Bankalar aracılığı ile verilmektedir. Kentsel Dönüşüm Faiz oranları aylık %0.35 – 0.45 arasında değişmektedir. Krediyi 24 ay ila 120 ay vadeli olarak kullanabilirsiniz.  Burada borçlu krediyi kullanan kat malikidir. Kullanılan kredi kat malikine yada müteahhide verilmemektedir. Kredi inşaatı yapan müteahhide banka tarafından inşaatın yapım aşamasına göre hak ediş olarak verilmektedir. Böylece inşaat yapım aşaması hem banka hem de yapı denetim tarafından denetlenmiş olur. Kentsel Dönüşüm Kredilerinizi TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM; Anlaşmalı Bankaların GENEL MÜDÜRLÜKLERİNDEN sizin için çıkarmaktadır. TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM aracılığı ile kredi kullanan hak sahipleri banka dosya masrafında %50 indirim almaktadırlar.

 TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM'ÜN HİZMET VERDİĞİ ŞEHİRLER; 

İstanbul Kentsel Dönüşüm Ofisi: Gayrettepe Mh. Necati Alburuz Sk. No: 18/3 34349 Beşiktaş, İstanbul 

İzmir Kentsel Dönüşüm Ofisi: Mansuroğlu Mah. 288/1 Sok. No:8/7 Bakırcıoğlu Apt. 35580 Bayraklı, İzmir  

     
 
Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 
Copyright © 2012 YASAL UYARI
Websitemezdeki bilgi, grafik ve fotoğraflarlar tescillidir ve kesinlikle izinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullananlar telif haklarını ihlal etmiş sayılıp haklarında yasal işlemlere başvurulacaktır.

 

web tasarım  bydirector.com

Google+