BLOG

Blog sayfamızda Kentsel Dönüşüm, Bina Güçlendirme, Deprem Testi ve Deprem Raporu hakkında merak ettiğiniz konuları  bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bizi arayabilir uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Deprem Testi Fiyatları

Deprem Testi Fiyatları

TEKTAŞ olarak Uzman Kadromuz ve En uygun Deprem Testi Fiyatları ile Binanıza bilgi amaçlı, kentsel dönüşüm, bina güçlendirme,  veya Tüm Resmi Kurumlarda, Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde geçerli İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı

Devamını oku...

Tektaş Mühendislik

Tektaş Mühendislik

TEKTAŞ MÜHENDİSLİK olarak 40 yıldır Mühendislik, Proje, Danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Şirket kurucusu İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan ÇATALKAYA ve babası İnşaat Mühendisi Sabahattin ÇATALKAYA ve uzman teknik kadrosu ile Yurt İçinde ve Yurtdışında birçok önemli proje tamamlanmıştır. Halen İstanbul

Devamını oku...

İmar Affı

İmar Affı Hizmetleri ve 2023 İmar Affı Başvurusu

İmar Affı Kanunu kapsamında ruhsatsız, projesine ve imara uygun olmayan, iskanlı & iskansız, ev, işyerleriniz, kooperatifinizin İmar Affından yararlanması için TEKTAŞ İMAR BARIŞI’ na başvuruda bulunmanız yeterlidir. Uzmanlarımız ev, işyeriniz ve

Devamını oku...

Mimari Proje

Mimari Proje

Mimari proje bir yapının tüm bileşenleri ve teknik detayları hakkında bilgi veren projeye denmektedir. Yapının planları, kesit detayları, kullanılacak malzemeleri, bağlantı detayları, dış görünümü, yerleşim planı ve iç düzeni gibi pek çok konu mimari projenin kapsamı alanındadır.

Bu

Devamını oku...

Statik Proje

Statik Proje

Bir yapının hayata geçirilmesi için birçok proje gerekmektedir. Bunlardan ilki mimari projedir. Mimari projeler için özet bir tanım yapmak gerekirse, yapının genel kullanımı, estetiği ve dış  görünüşüyle ilgilenmektedir. İnşa edilecek olan yapının talepleri karşılandıktan sonra yapıların taşıyıcı

Devamını oku...

inşaat maliyet hesaplama

İnşaat Maliyet Hesaplama

Bir yapı inşa edilirken zaman, maliyet ve kalite eğrisinde optimum bölgenin bulunması gerekmektedir. Yapı inşa sırasında söz verilen zamanda teslimi yapılmalıdır. Kaliteden ödün verilmemelidir, kişilerin can güvenliği tehlikeye atılmamalıdır. Tüm bunlar yapılırken mümkün olan en uygun maliyet

Devamını oku...

inşaat projeleri

İnşaat Projeleri

Bir yapı inşa edilmeden önce, farklı projelendirme aşamalarından geçmektedir. Yapının belirli ölçeklendirmeyle bilgisayar ortamında plan ve 3 boyutlu olarak çizilmesi ve bunun inşa sırasında tüm ekip tarafından doğru bir şekilde okunarak projeye uygun inşa edilmesi için farklı inşaat

Devamını oku...

Bina Güçlendirme Fiyatı

Bina Güçlendirme Fiyatı

Hasarlı binaların yıkılıp yeniden yapılmasının yanında bina güçlendirme fiyatı oldukça cüzi bir tutar olarak kalmaktadır. Binaların ihtiyaçlarına bağlı olarak güçlendirme maliyetleri de çeşitlilik göstermektedir. Bu tutar, binanın yıkılıp yeniden yapılma maliyetinin %60’ını geçmiyorsa tavsiye edilmektedir. Şirketimiz uzman

Devamını oku...

İmar Affı Nedir?

İmar Affı Nedir?

İmar affı kanunu kaçak, ruhsatsız, iskansız projesine ve imara uygun olmayan ev, işyeri yani her türlü bina, kooperatif ve gecekondunun kayıt altına alınarak vatandaş ile devlet arasındaki mülkiyet sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşması amacı ile yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

Bina Güçlendirme Teknikleri

Bina Güçlendirme Teknikleri

Binalar zaman içerisinde izolasyon yetersizliği, yetersiz dayanıma sahip (beton, demir) taşıyıcı sistem malzeme kullanılması, tadilat sırasında taşıyıcı kolon, kirişlerin kesilmesi veya taşıyıcı sisteme hasar verilmesi gibi nedenlerle depreme ve doğal afetlere karşı riskli duruma gelebilir. Herhangi deprem

Devamını oku...

Yapı Güçlendirme

Yapı Güçlendirme

Her yapının belirli bir kullanım ömrü bulunmaktadır. Yapıların uzun bir süre önce yapılmış olması, dayanıksız malzemelerden yapılması, deprem gibi doğal afetlerden kaynaklı olarak hasar görmüş olması nedenleri ile bina sağlamlığını kaybetmiş riskli hale gelmiş olabilir. Bu tür yapıların

Devamını oku...

Riskli Yapı Sorgulama

Riskli Yapı Sorgulama

Evinizin veya iş yerinizin riskli olduğundan şüpheleniyorsanız, hemen bu konuda uzman bir şirketle iletişime geçerek riskli yapı sorgulaması yaptırmalısınız. Riskli yapı tespiti için kat malikinin veya onun kanuni anlamda temsilcisinin dilekçe, güncel tapu durum belgesi ve nüfus

Devamını oku...

Kira Yardımı Şartları

Kira Yardımı Şartları

Ülke olarak her an büyük bir deprem tehdidi içerisindeyiz. Bu nedenle devlet tarafından kentsel dönüşüme önemli teşvikler bulunmaktadır. Bu teşviklerden biri de kira yardımıdır. Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı şartları sağlanan kişiler için 6306 sayılı kanun ile

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel dönüşüm, kullanım ömrünü tamamlamak üzere olan veya doğal afetlerde can ve mal güvenliği bulunmayan yapıların yıkılarak yerlerine çağa uygun, güvenli yapıların inşa edilmesidir. Kentsel dönüşümün en önemli amacı, olası bir doğal afet durumunda can ve mal

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Sorgulama

Kentsel Dönüşüm Sorgulama

Yapılar için hazırlanan riskli yapı tespit raporu ile yapıların depreme karşı dayanıklı olmadığı tespit edilirse ve gerekli prosedürler tamamlanırsa yapı kentsel dönüşüm kapsamında sayılmaktadır. Binalarınızın veya iş yerinizin kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığını online olarak öğrenebilirsiniz. Bunun

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel dönüşüm, adından da anlaşılacağı üzere şehrin önemli bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının risk belirlenmesi kapsamında yeniden yapılaştırılmasıdır. Kentsel dönüşüm kararı verilen bir bölgede sistematik bir çalışma izlenmelidir. Aksi takdirde inşaatın uygulanacağı bölgede toplu

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Kentsel dönüşüm mevzuatı, 6306 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Türkiye’nin coğrafi konum açısından yüksek riskli deprem bölgesinde yer alması, bu kanunun çıkarılmasını zorunlu kılmıştır. 16 Mayıs 2012 tarihinde anayasaya eklenen kanunun amacı “riskli yapılar ile riskli alan

Devamını oku...

Müteahhitlik Belgesi

Müteahhitlik Belgesi

Müteahhit, inşaat çalışmalarında yapım görevini üstlenen kişidir. Bir kişinin müteahhit olarak görev yapabilmesi için ilgili T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan   müteahhitlik belgesi alması gerekmektedir. Bir inşaat projesini üstlenmek için bu belge gereklidir. Bu belgeye

Devamını oku...

İnşaat

İnşaat

İnşaat; bina, altyapı, ulaşım, köprü, yol, endüstriyel sanayi yapıları gibi insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkan inşa etme sürecidir. İnşa etme süreci tamamen sistematik bir şekilde ilerlemektedir. Bu alanda mühendisler, mimarlar, elektrik ve makine mühendisleri, peyzaj mimarlığı ve iç

Devamını oku...

Müteahhit Sorgulama

Müteahhit Sorgulama

Yapı inşa etmek isteyen kişilerin müteahhitlik belgesi olması gerekmektedir. Bunun için müteahhit  sorgulama yapılmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeler eksiksiz ise bakanlık onayı ile

Devamını oku...

Riskli Yapı

Riskli Yapı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesine göre riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı tespit edilen yapılar Riskli Yapı olarak tanımlanmıştır.

Devamını oku...

Riskli Yapı Tespit Raporu

Riskli Yapı Tespit Raporu

6306 sayılı kanun gereğince, afet riski altındaki binaların kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilmesi veya güçlendirilmesi gerekiyor. Yapıların risk taşıyıp taşımadığını öğrenmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen lisanslı şirketler ile iletişim kurulması

Devamını oku...

İmar Affı Uzmanı

İmar Affı Uzmanı TEKTAŞ

İmar Affı Uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan ÇATALKAYA

İnş. Yük. Müh. Hakan ÇATALKAYA halen yönetim kurulu başkanı olduğu TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm ve İmar Affı Şirketi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkili kuruluşudur. İmar Affı Kanunu (3194

Devamını oku...

İmar Affı Başvurusu

İmar Affı Başvurusu

Binadan 1 (BİR) hak sahibinin İmar Affı Başvurusu ile Tektaş İmar Affı Uzmanları eviniz, işyeriniz ve binanızda gerekli tüm inceleme ve teknik ölçümleri yapar; elde edilen bilgiler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na İmar Affı Başvurunuzun ne

Devamını oku...

İmar Affı Proje Çizimi

İmar Affı Proje Çizimi Hizmetleri

İmar affından yararlanmak için Binadan 1 (BİR) hak sahibinin Tektaş İmar Affına başvurusu ile Uzmanlarımız eviniz, işyeriniz, binanız ve kooperatifinizde tüm inceleme ve teknik ölçümleri yapar; elde edilen bilgiler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na

Devamını oku...

Boğaziçi Öngörünüm İmar Affı

Boğaziçi İmar Affı Hizmetleri

Boğaziçi İmar Affı kapsamı; Anayasa Mahkemesi’nin 24/9/2020 tarih ve E:2019/21, K:2020/51 sayılı kararıyla İPTAL EDİLMİŞTİR. Anayasa Mahkemesi İptal Kararından önce Boğaziçi Ön Görünüm alanında olup Yapı Kayıt Belgesi almış olan hak sahiplerinin nasıl bir yol izleyeceği

Devamını oku...

Hazine Arazilerinin İmar Affı

Hazine Arazisi İmar Affı Hizmetleri

TEKTAŞ İmar Affı; Türkiye’ de Hazine Arazilerinin İmar Affı konusunda baştan sona Teknik ve Hukuki TÜM HİZMETLERİ BİR ARADA VEREN TEK ŞİRKET olarak bu konudaki Uzmanlığımız ile Hazine Arazilerinde evi, işyeri, binası olan hak

Devamını oku...

Kooperatif İmar Affı

Kooperatif İmar Affı Hizmetleri

Türkiye’ de vatandaşların konut, işyeri ihtiyacını karşılamak amacı ile kurum, kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından kurulmuş birçok Konut & İşyeri Yapı Kooperatifi vardır. Bu yapı kooperatiflerinin günümüzdeki en önemli sorunları; kooperatif binalarının ilgili imara, yönetmeliğe, projesine aykırılıkları

Devamını oku...

İmar Affı Videoları

İmar Affı Videoları

İmar affı kapsamında merak ettiğiniz her şeyi Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı Uzman Hakan ÇATALKAYA’ nın sizin için hazırlamış olduğu Videolarımızda bulacaksınız. TEKTAŞ Hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir. Bu hizmeti almak için TEKTAŞ’a başvuruda bulabilirsiniz. İmar barışı kapsamında
Devamını oku...

İmar Barışı Broşürü

İmar Barışı Broşürü

Sizin için hazırladığımız Tektaş İmar Barışı Broşüründe imar barışı hakkında merak ettiğiniz konuları bulacaksınız.  E-broşür olarak hazırlanmış bu çalışmayı ücretsiz olarak okuyup inceleyebilirsiniz.

Tektaş İmar Barışı Broşüründe;  İmar barışı nedir? ; Tektaş kentsel

Devamını oku...

12 Adımda İmar Affı

12 Adımda İmar Affı

12 Adımda ile eviniz, işyeriniz, binanız için Nasıl Aftan yararlanacağınızı aşağıdaki çizelgede adım adım anlattık. Tüm hizmetlerimiz için Tektaş’ı arayıp Uzmanlarımızdan yardım ve bilgi alabilirsiniz. Uzman kadromuz ile Tüm Hizmetleri TEK ELDEN SİZE SUNUYORUZ.  12

Devamını oku...

Deprem Dayanıklılık Raporu

Deprem Dayanıklılık Raporu

Binanız için ister BİLGİ AMAÇLI isterseniz RESMİ AMAÇLI olmak üzere her iki amaca uygun Deprem Dayanıklılık Raporu hazırlıyoruz. İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Her türlü sağlık yapısı ile Siteniz,  Poliklinik, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Tüm Eğitim Yapıları, Okullar, Yurt,

Devamını oku...

Deprem Dayanıklılık Testi

Deprem Dayanıklılık Testi

Binanıza Bilgi Amaçlı veya Resmi Kurumlara vermek üzere Deprem Dayanıklılık Testi yaptırıp Deprem Dayanıklılık Raporu almak için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ’ başvuruda bulunmanız Yeterlidir. Uzmanlarımızca binanızda gerekli teknik incelemeleri  yapıp Deprem Dayanıklılık Raporunu Güvenilir, Hızlı, En

Devamını oku...

Bina Sağlamlık Raporu

Bina Sağlamlık Raporu

Binanıza bilgi amaçlı veya resmi kurumlara vermek üzere Deprem Testi yaptırıp Bina Sağlamlık Raporu almak için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ’ a başvuruda bulunmanız yeterlidir. Bina Sağlamlık Raporunu; İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Kooperatifiniz, Siteniz,  Tüm Sağlık Yapıları ile

Devamını oku...

Deprem Haritası

Deprem Haritası

Ülkemizin önemli gerçeklerinden biri Depremlerdir. Ülkemizde meydana gelmiş bir çok deprem can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Meydana gelecek depremler can ve mal kaybını ortadan kaldırmak için yapılması gereken en önemli şey binalarınızın deprem karşı güvenliğinin belirlenmesidir. Bunun

Devamını oku...

Eskişehir Kentsel Dönüşüm Projeleri

Eskişehir Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm Alanlarında (Riskli Alanlar) bulunan kat malikleri ile kiracılar kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde hak sahibidirler. Bu konuda TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM, uzmanları ile size her konuda hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm alanı oluşturmak , o bölge için

Devamını oku...

Ankara Kentsel Dönüşüm Projeleri

Ankara Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm Alanlarında (Riskli Alanlar) bulunan kat malikleri ile kiracılar kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde hak sahibidirler. Bu konuda TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM, uzmanları ile size her konuda hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm alanı oluşturmak , o bölge için

Devamını oku...

Bursa Kentsel Dönüşüm Projeleri

Bursa Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm Alanlarında (Riskli Alanlar) bulunan kat malikleri ile kiracılar kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde hak sahibidirler. Bu konuda TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM, uzmanları ile size her konuda hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm alanı oluşturmak, o bölge için imar

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Sorularınızın Cevapları

Kentsel Dönüşüm Sorularınızın Cevapları

Kentsel Dönüşüm Nedir ?

İzmit, Adapazarı en son Van depreminde depreme dayanıksız, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış binaların Ciddi CAN ve MAL KAYBINA Neden olduğunu HEP BERABER YAŞAYARAK ÖĞRENDİK.

Depreme Dayanıksız, KÖTÜ BİNALARIN; VATANDAŞIN TALEBİ ile kredi

Devamını oku...

İzmir Kentsel Dönüşüm Projeleri

İzmir Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm Alanlarında (Riskli Alanlar) bulunan kat malikleri ile kiracılar kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde hak sahibidirler. Bu konuda TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM, uzmanları ile size her konuda hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm alanı oluşturmak , o bölge için

Devamını oku...

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projeleri

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm Alanlarında (Riskli Alanlar) bulunan kat malikleri ile kiracılar kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde hak sahibidirler. Bu konuda TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM, uzmanları ile size her konuda hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm alanı oluşturmak , o bölge için

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Broşürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kentsel Dönüşüm Broşürü

Sizin için hazırladığımız Tektaş Kentsel Dönüşüm Broşüründe kentsel dönüşüm hakkında merak ettiğiniz konuları bulacaksınız e-broşür olarak hazırlanmış bu çalışmayı

Devamını oku...

İzmir Kentsel Dönüşüm

İzmir Kentsel Dönüşüm

TC ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YETKİLİ KURULUŞU TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM Uzman Kadromuz ile baştan sona KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETİ veriyoruz. KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU kapsamında Eski, Ekonomik ömrünü tamamlamış, Deprem Riski taşıyan Binanızı yenilemek istiyorsunuz. Ancak bu konuda kime

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Dilekçe Evrakları

Kentsel Dönüşüm Başvuru Evrakları ve Dilekçeleri

Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm olarak Kentsel dönüşüm kapsamında size gerekli olan başvuru dilekçeleri ile kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı, kentsel dönüşüm taşınma yardımı için gerekli evraklar; bina ortak karar protokolü,

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında binalarına Deprem Risk Raporu alıp binalarının Riskli Yapı olduğu Onaylanan binadaki malikler Kentsel Dönüşüm Kira yardımından; kiracılar Kentsel Dönüşüm Taşınma yardımından faydalanabilirler. Bu yardımdan yararlanabilmeniz için öncelikle Mevcut binanıza Bakanlık Yetkili Kuruluşu

Devamını oku...

Belediye Harcı İadesi

Kentsel Dönüşüm Belediye Harcı İadesi

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; Belediye Harçları, Noter Harcı, Tapu Harcı, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi gibi vergi ve harçlar muafiyet kapsamında bulunmaktadır.

Ancak;

Devamını oku...

Tapu Harcı İadesi

Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı İadesi

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; Noter Harcı, Tapu Harcı, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Belediyelerce Alınan Harçlar muafiyet kapsamındadır.

Ancak; Kentsel Dönüşüm kanunu kapsamına alınan riskli yapının yıkıldıktan sonra

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Kredisi

Kentsel Dönüşüm Kredisi

Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız, hasarlı, projesiz ruhsatsız yapılmış binalarınızı Kentsel Dönüşüm Kredisinden yararlanarak yeniden inşaa ettirebilir veya binanızı güçlendirme yaptırabilirsiniz. Kentsel dönüşüme girmiş Riskli binadaki Kiracılar da Kentsel Dönüşüm Kredisinden yararlanarak

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel Dönüşüm Kanunu Yasası Yönetmeliği

Kentsel Dönüşüm hakkında Resmi Gazetede yayımlanmış Tüm Kanun ve Uygulama Yönetmeliklerini sırası ile aşağıda bulacaksınız. Kentsel Dönüşüm Kanunlarını İNDİR tıklayarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kentsel Dönüşüm kapsamında daha detaylı bilgi için bizi aradığınızda Uzmanlarımız size yardımcı olacaklardır.

Devamını oku...

İmar Barışı Nedir?

İmar Barışı Nedir?

İmar barışı yasası projesiz, iskansız, kaçak, imara aykırı ev, işyeri, gecekondu, bina, kooperatif hak sahiplerinin talebi ve beyanı ile kayıt altına alınarak kanuna aykırı yapılaşmadan dolayı devlet ile vatandaş arasındaki hukuki problemleri ortadan kaldırmak için yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

Deprem Risk Raporu

Deprem Risk Raporu

Ülkemiz ciddi deprem kuşakları üzerinde bulunmaktadır. Mevcut deprem faylarında geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte büyük ve küçük şiddette depremler oluşmaktadır. Bu nedenle yaşadığımız, çalıştığımız , hizmet aldığımız tüm binaların deprem güvenliğinin ölçtürülmesi gerekmektedir. Binanıza Deprem Risk

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Van depremi ile hızlanan ve tüm Türkiye’ yi içine alarak devam eden Kentsel Dönüşüm gündemimize oturdu. Herkesin aklında “bu iş nasıl oluyor, ben faydalanabilir miyim? , kentsel dönüşüm nedir? evimi elimden alacaklar mı? ” gibi sonu bitmeyen

Devamını oku...

İmar Barışı Videoları

İmar Barışı Videoları

İmar Barışı kapsamında merak ettiğiniz her şeyi Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı Uzmanı Hakan ÇATALKAYA’ nın sizin için hazırlamış olduğu İmar Affı Videolarında bulacaksınız. TEKTAŞ İmar Barışı Hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir. İmar Barışı hizmeti almak için TEKTAŞ

Devamını oku...

İmar Barışı Uzmanı

İmar Barışı Uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan ÇATALKAYA

İnş. Yük. Müh. Hakan ÇATALKAYA halen yönetim kurulu başkanı olduğu TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı Şirketi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkili kuruluşudur. 7143 sayılı İmar Affı Kanunu (3194 sayılı imar

Devamını oku...

Tektaş İmar Barışı Hizmetleri

Tektaş İmar Barışı Hizmetleri

Bu hizmetten yararlanmak isteyen hak sahipleri; projesiz, iskansız, kaçak, ruhsatsız, imara aykırı ev, işyeri ve binaları için TEKTAŞ’a başvuruda bulunmaları yeterlidir. Uzmanlarımızın talebinizde bulunduğunuz gayrimenkulünüz için tüm çalışmaları titizlikle yapıp; Dosyanızı hazırlayarak

Devamını oku...

Bina Deprem Kimlik Belgesi

Bina Deprem Kimlik Belgesi

Evinize işyerinize binanıza Deprem Kimlik Belgesi alarak gayrimenkulünüzün Depreme Karşı Güvenli olduğunu Uzmanlarımızın yapacağı teknik çalışmalar neticesinde belgelendirin. Bu belgesi ile gayrimenkul alım satımlarında, resmi kurumlara, özel kuruluşlara, bankalara ve diğer tüm ilgililere evini<in, işyerinizin, binanızın

Devamını oku...

Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Her Türlü Kamu Binası, Konut, İşyeri, Eğitim Yapısı, Sağlık Yapıları, Spor Yapıları, Hastaneler ile Her Çeşit Fabrika ve ESKİ ESER, TARİHİ ESER Binanın Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin verilmesi, Projelerinin hazırlanması, Ruhsatlandırılması ve Uygulama Kontrollük hizmetlerinin verilmesi ile Her

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Sistemi ve Müteahhitlik

Tektaş Kentsel Dönüşüm Müteahhitlik Hizmeti

Eski, Depreme Dayanıksız, Ekonomik Ömrünü tamamlamış Evinizi, İşyerinizi, Binanızı, Sitenizi Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yenilemek istiyorsunuz ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız; Sektörün Lider kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM; Uzman Ekibi ile sizin yanınızda.

Kentsel Dönüşüm

Devamını oku...

Kooperatif İmar Barışı

Kooperatif İmar Barışı

Türkiye’ de vatandaşların konut, işyeri ihtiyacını karşılamak amacı ile kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarca birçok Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifi kurulmuştur. Bu yapı kooperatiflerinin günümüzdeki en önemli sorunları; kooperatifin inşaa ettiği binaların imara, ruhsata, projesine göre aykırılıkları olması

Devamını oku...

Belediye Arazisi İmar Barışı

Belediye Arazisi İmar Barışı Hizmetleri

Tektaş İmar Barışı olarak Belediye Arazileri üzerinde evi, işyeri, binası olan hak sahiplerine Uzman Kadromuz ile Hizmet veriyoruz. Belediye Arazilerinin İmar Barışı konusunda Uzmanlığımız ile Sizlere baştan sona Hukuki, Teknik TÜM HİZMETLERİ BİR ARADA SUNUYORUZ.

Devamını oku...

Boğaziçi İmar Barışı

Boğaziçi İmar Barışı Hizmetleri

Boğaziçi İmar ABarışı kapsamı; Anayasa Mahkemesi’nin 24/9/2020 tarih ve E:2019/21, K:2020/51 sayılı kararıyla İPTAL EDİLMİŞTİR. Anayasa Mahkemesi İptal Kararından önce Boğaziçi Ön Görünüm alanında olup Yapı Kayıt Belgesi almış olan hak sahiplerinin nasıl bir yol izleyeceği

Devamını oku...

Yapı Kayıt Belgesi

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Yapı Kayıt Belgesi; imara, projesine, ruhsata aykırı yapılmış kaçak ev, işyeri binaların imar affı kapsamına girdiğini gösteren belgedir. Bu belge bina yıkılana kadar gereçli olup; İmar Affı Kanunu kapsamındaki tüm Avantajlardan yararlanmanızı

Devamını oku...

İmar Barışı Tapu Çıkarma

İmar Barışı Tapu Çıkarma

İmar Barışı kapsamında binanız için almış olduğunuz Yapı Kayıt Belgesi ile Uzmanlarımız binanızı yerinde tespitini yapıp binanızın projelerini çizer, harita mühendislerimiz binanızın zemin tespit tutanağını hazırlayıp ilgili Kadastro Müdürlüğünden onayını aldıktan sonra Tapuda gerekli tüm işlemleri

Devamını oku...

12 Adımda İmar Barışı

12 Adımda İmar Barışı

12 Adımda İmar Barışı ile eviniz, işyeriniz, binanız için Nasıl İmar Barışından yararlanacağınızı aşağıdaki çizelgede size adım adım anlattık. Tüm İmar Barışı hizmetleri için Tektaş İmar Barışını arayıp Uzmanlarımızdan yardım ve bilgi alabilirsiniz. Uzman kadromuz ile

Devamını oku...

Son Depremler

Son Depremler

Türkiye’ de ve çevresinde en son meydana gelen deprem bilgisi için hemen aşağıdaki haritayı tıklayın; çıkan haritada kırmızı ile işaretli olarak nerede , ne zaman ve hangi büyüklükte deprem meydana geldiğini göreceksiniz. Aynı şekilde Türkiye’ de meydan gelmiş

Devamını oku...

Deprem Analizi

Deprem Analizi

Evinize, işyerinize herçeşit ve amaçla kullanılan tüm binalara bilgi amaçlı veya resmi kurumlara vermek üzere Deprem Analizi yaptırıp Deprem Raporu almak için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ Uzman Kadrosu ile SİZİN Yanınızda. Deprem Analizini yapıp hazırladığımız Deprem Dayanıklılık Raporunu;

Devamını oku...

deprem raporu

Deprem Raporu

Binanıza BİLGİ AMAÇLI veya RESMİ KURUMLARA vermek üzere Deprem Testi yaptırıp Deprem Raporu almak için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ’ a başvuruda bulunmanız Yeterlidir. Uzmanlarımız binanızın Deprem Testini yapıp hazırlanacak Deprem Raporunu; İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Kooperatifiniz, Siteniz,  Hastaneler,

Devamını oku...

deprem testi

Deprem Testi

Konut Yapısı, İş Merkezi, Toplu Konutlar, Siteler ile Okul, Hastane, Poliklinik, Her türlü Sağlık Yapısı, Tüm Eğitim Yapıları, Üniversiteler, Yurt, Sağlık Yapıları, Poliklinikler, Sağlık Ocakları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Eski

Devamını oku...

İnşaat Proje Çizimi

İnşaat Proje Çizimi Hizmetleri

Her Türlü Konut, İşyeri, Kamu Binası, Sağlık Yapısı, Eğitim Yapısı, Spor Yapıları, Hastaneler ile Her Çeşit Fabrikanın TÜM MİMARİ, STATİK, TESİSAT, ELEKTRİK, GEOTEKNİK, PEYZAJ, ALTYAPI, TAKVİYE GÜÇLENDİRME Uygulama Projelerinin Çizimi ve Hazırlanması ile Projelere ait UYGULAMA

Devamını oku...

Bina Güçlendirme Projesi

Bina Güçlendirme Projesi 

Birçok deprem kuşağı nedeni ile ciddi deprem riski altında bulunan Ülkemizde depreme karşı alınan önlemler kapsamında depreme dayanıksız, deprem riskli binaların depreme güvenli hale getirilmesi için  binalar güçlendirilir böylece depremlerde can ve mal kayıplarının önüne

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm El Kitabı

Kentsel Dönüşüm El Kitabı

Türkiye, hemen hemen tamamı faylar üzerinde yer alan bir deprem ülkesi. Bu topraklar, tarihi boyunca sayısız yıkıcı deprem yaşadı. Sarsıntıların en büyüğü ise 17 Ağustos 1999 günü meydana geldi ve bu büyük depremde binlerce insanımız hayatını

Devamını oku...

Bina Güçlendirme Maliyeti

Bina Güçlendirme Maliyeti

Konut, İşyeri, Eğitim Binası, Kamu Binası, Sağlık Binaları, Hastaneler, Spor Yapıları, Fabrikalar, Silolar, Kuleler, TARİHİ ESER Binalar, Deniz İskelesi, Her türlü Deniz Yapısının Deprem Testi, Deprem Analizinin yapılması; Binaların Deprem Raporunun hazırlanması;  Bina Güçlendirme Projelerinin çizilmesi,

Devamını oku...

Bina Güçlendirme Hizmetleri

Bina Güçlendirme

Bakanlık Yetkili Kuruluşu ŞİRKETİMİZ  her çeşit Konut, İşyeri, Kamu Binası, Eğitim Binası, Sağlık Binaları, Spor Yapıları, Hastaneler ile Her Çeşit Fabrika ve TARİHİ ESER Binaların Deprem Testi, Deprem Analiz çalışmalarınım yapılması ve Deprem Raporunun hazırlanması ile Güçlendirme

Devamını oku...

İstanbul Kentsel Dönüşüm Projeleri

İstanbul Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm Alanlarında (Riskli Alanlar) bulunan kat malikleri ile kiracılar kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde hak sahibidirler. Bu konuda TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM, uzmanları ile size her konuda hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Kanunu ile İstanbul’ daki tüm

Devamını oku...

Bina Ortak Karar Protokolü

Kentsel Dönüşüm Bina Ortak Karar Protokolü Hizmetleri

Eviniz, İşyeriniz için hazırlanmış Deprem Risk Raporunun Bakanlıkça onayı ile Binanız Kentsel Dönüşüm kapsamına girmiş; kanunen 60 gün içerisinde Hak Sahipleri binadaki hisse oranlarına göre 2/3 Çoğunlukla Ortak Karar Protokollerini

Devamını oku...

İstanbul Kentsel Dönüşüm

İstanbul Kentsel Dönüşüm

BAKANLIK YETKİLİ KURULUŞU TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak İSTANBUL’ da KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA uzman kadromuz ile size hizmet veriyoruz. Eski, Depreme Dayanıksız, Ekonomik Ömrünü tamamlamış binanızı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında yenilemek veya depreme karşı

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak Uzmanlarımız ve Çözüm Ortaklarımız ile sizlere Kentsel Dönüşüm Danışmanlık ile Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini sunuyoruz. Danışmalık hizmetlerimiz Kentsel Dönüşüm Uzmanı İnş.Yük.Müh. Hakan ÇATALKAYA tarafından verilmektedir. Şirketimiz Kentsel Dönüşüm, Gayrimenkul, İmar

Devamını oku...

Riskli Yapı Tespiti

Riskli Yapı Tespiti

Binanızı Kentsel Dönüşme sokmak veya Bilgi Amaçlı  Riskli Yapı Tespitini yaptırıp Riskli Yapı Tespit Raporunu almak için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm’ e başvuruda bulunmanız yeterlidir. Başvurunuz ile Uzmanlarımız binanızda tüm teknik incelemeleri yaparak Binanız

Devamını oku...

12 Adımda Kentsel Dönüşüm

12 Adımda Kentsel Dönüşüm

TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak kendi evinizi, işyerinizi, binanızı, sitenizi Başka Bölgeye kaydırılma Korkusu Yaşamadan kendi talebiniz, inisiyatifiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan Kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Seminer

Tektaş Kentsel Dönüşüm Seminer ve Konferansları

Tektaş Kentsel Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan ÇATALKAYA (İnşaat Yüksek Mühendisi) birçok Sivil Toplum Örgütü, Kamu Kurum, Belediye, Kurum ve Şirketçe düzenlenen Kentsel Dönüşüm Konferansı, Kentsel Dönüşüm Seminerlerine katılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm

Devamını oku...

Tektaş kentsel dönüşüm

Tektaş Kentsel Dönüşüm Hakkında

TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından TÜRKİYE GENELİNDE YETKİLİ KURULUŞUDUR.

TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM İmar Affı (İmar Barışı) kanunu kapsamında ruhsatsız, imara aykırı, projesiz ev, işyeri ve

Devamını oku...

Kentsel Dönüşüm Alanı Oluşturma

Kentsel Dönüşüm Alanları

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında birçok eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız binanın bulunduğu alanların, büyük projelerin Kentsel Dönüşüm Alanına Dönüştürülmesi,  İmar Plan Tadilatlarının yapılması için TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM Uzman Kadrosu ile

Devamını oku...

Hizmet Başvuru Formu

Tektaş Hizmet Başvuru Formu

BAŞVURULAR ÜCRETSİZDİR.

Sektörün Lider Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM; İmar Affı ve İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi oluşturma, Kat İrtifakı kurma, Kat mülkiyeti alma, Belediye ve Hazine arazileri üstündeki Gecekondu ve Kaçak Binaların arsa satışı için

Devamını oku...