Bina Güçlendirme Maliyeti

Bina Güçlendirme Maliyeti

Konut, İşyeri, Eğitim Binası, Kamu Binası, Sağlık Binaları, Hastaneler, Spor Yapıları, Fabrikalar, Silolar, Kuleler, TARİHİ ESER Binalar, Deniz İskelesi, Her türlü Deniz Yapısının Deprem Testi, Deprem Analizinin yapılması; Binaların Deprem Raporunun hazırlanması;  Bina Güçlendirme Projelerinin çizilmesi, Bina Güçlendirme Maliyetlerinin hazırlanması, Bina Güçlendirme İnşaatının Yapılması ile Tüm Teknik Müşavirlik ve Proje Kontrollük Hizmetleri için Uzman Teknik Kadromuz ile hizmet vermekteyiz. 

Depreme karşı güvenli olmayan, geçmiş depremlerde hasar görmüş veya eski yapıların depreme karşı güvenli hale getirilmesi için en çok kullanılan yöntemlerden biri de bu tür binalarda güçlendirme yapılmasıdır. Bina takviye ve güçlendirme uygulamalarında bina güçlendirme teknikleri ile  bina güçlendirme maliyeti  önemli bir yer teşkil eder. Bakanlık yetkili kuruluşu olan şirketimiz uzun yıllardır binaların deprem testinin yapılıp deprem riskinin belirlenmesi ve bina deprem dayanıklılık raporunun hazırlanması, bina güçlendirme projesinin çizilmesi neticesinde depreme karşı güvenli olmayan binaların depreme karşı güvenli hale getirilmesi için bina takviye güçlendirme hizmetleri sunmaktadır.

Deprem riskli olduğunu düşündüğünüz binanız için ilk önce deprem dayanıklılık testi yapılır ve binanızın gerçek deprem riski tespit edilir. Eğer binanız yapılan teknik çalışmalar sonucunda depreme karşı güvenli olmadığı  belirlenirse can ve mal güvenliği için binanızın depreme güvenli hale getirilmesi işin binanız güçlendirilebilir veya kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yeniden inşa edilebilir. Binanızı deprem güvenli hale getirmek için güçlendirilmesinin yapılması kentsel dönüşüm seçeneğine göre daha ekonomik, süreç olarak da daha hızlı olacaktır.   Şirketimiz deprem riskli binalarınızın depreme güvenli hale getirilmesi için güçlendirilmesi kapsamında uzman teknik kadrosu ile size hizmet vermektedir. Şirketimiz ile iletişime geçerek binanızın takviye güçlendirilmesi, bina güçlendirme maliyeti konusunda detaylı bilgi ve hizmet alabilirsiniz.

Bina Güçlendirme Maliyeti Belirleyen Unsurlar Nelerdir?

Bina güçlendirme maliyeti binadaki toplam bağımsız bölüm sayısına, bina toplam inşaat alanına, bina kat sayısına, bina taşıyıcı sistem türüne (betonarme, çelik, yığma, ahşap , karma) ve binanın deprem riskinin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Doğru bina bina güçlendirme maliyeti için binada gerekli teknik çalışmalar ile deprem testi yapılmalı, deprem analiz ve hesaplamaları yapıldıktan sonra binanın gerçek deprem risk durumu belirlenmelidir.

Bina depreme riskli ise ve binanın taşıyıcı sistemi güçlendirme yapmaya uygun ise bina için en uygun  güçlendirme teknikleri tespit edilerek binanın takviye güçlendirme projesi hazırlanır. Tüm çalışmalar sonucu oluşturulan güçlendire projesi üzerinden bina güçlendirme maliyeti hesaplanır ve güçlendirme inşaat süresi belirlenir. detayı verilen bu süreç kapsamında güçlendirmesi yapılan binalarda güvenle oturabilirsiniz. Bina güçlendirme maliyetini belirleyen en önemli unsurların başında güçlendirme malzemesi, işçilik, teknik hizmetler ile diğer masraflardır.

Bina Güçlendirme Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur ?

Bina güçlendirme süreci aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

  1. Binanın mevcut durumu için bina rölevesi çizilir,
  2. Binanın bulunduğu alan için zemin etüdü hazırlanır,
  3. Geçmiş depremlerden,  yapı malzemesinden, çevresel koşullar nedeni ile binada oluşmuş hasarlar tespit edilir,
  4. Bina betonarme taşıyıcı elemanlarından Karot makinası ile numune alınarak gerekli testler sonucu bina beton dayanımı belirlenir,
  5. Röntgen Cihazı ile Betonarme Taşıyıcı elemanlardaki donatılar tespit edilir,
  6. Binanın deprem analizi ve deprem hesapları yapılarak bina deprem dayanımı belirlenir,
  7. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde bina deprem riskli çıkar ise bina güçlendirme projesi çizilir,
  8. Bina güçlendirme projesi üzerinden bina güçlendirme maliyeti belirlenir,
  9. İlgili idarelerden gerekli izinler alınarak bina güçlendirme inşaatı yapılır,
  10. Projesine ve deprem yönetmeliğine uygun olarak güçlendirme sonrası depreme güvenli hale gelen bina hak sahiplerine teslim edilir.

Bina Güçlendirme Hizmetlerimiz

Yaşam alanlarının deprem güvenliğinin en kısa sürede ve en uygun koşullarda belirlenmesi için şirketimize başvurmanız halinde uzmanlarımız gerekli teknik çalışmaları yaparak binanın gerçek deprem güvenliğini belirler. Eğer binanız deprem riskli ise en kısa süre binanızı depreme güvenli hale getirmek için güçlendirmesini yapıp hak sahiplerine teslim ederiz. Can ve mal güvenliği için tüm bu süreci  titizlikle yönetiyoruz. Şirket olarak bina güçlendirme hizmetini en uygun  bina güçlendirme maliyeti  ile size sunuyoruz.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.