Skip to content

Mimari Proje

Mimari proje bir yapının tüm bileşenleri ve teknik detayları hakkında bilgi veren projeye denmektedir. Yapının planları, kesit detayları, kullanılacak malzemeleri, bağlantı detayları, dış görünümü, yerleşim planı ve iç düzeni gibi pek çok konu mimari projenin kapsamı alanındadır.

Bu proje oluşturulurken mimarlığın üç temel hususu baz alınmaktadır. Mimarlığın temelinde bir yapının sağlam olması öncelikli konudur. Ardından işlevsellik ve estetik yer almaktadır. TEKTAŞ uzman teknik kadrosu ile projelendirme, kentsel dönüşüm, bina güçlendirme hizmeti vermektedir.

Mimari Proje Aşamaları Nelerdir?

Mimari proje çizimine başlanmadan önce, inşa edilecek olan yapının kullanım amacı belirlenmelidir. Kullanım amacının belirlenmesinin ardından, yapının inşa edilecek olduğu arazinin detaylı bir incelenmesi yapılmalıdır.

Arazinin ölçeklendirilmesi, doğu – batı akslarının tayin edilmesi, elektrik ve su gibi hayati bağlantıların araziye olan konumunun tespit edilmesi ortaya çıkacak yapı için oldukça önemlidir. Bu aşamaya “ilk inceleme” adı verilmektedir.

Arazinin peyzaj özellikleri de dahil olmak üzere yapının inşa edileceği alanın tüm özelliklerine hakim olunduktan sonra tasarım aşamasına geçilmelidir. Tasarım aşamasında, arazide yapılan ölçeklendirme ile birlikte (1/20, 1/50, 1/100), eskizler çizilir.

Bu eskizlerden bazıları teknik bazıları ise estetik detaylar içermektedir. Arazinin peyzaj özellikleri de bu aşamada dikkate alınmalıdır. Ayrıca, yapının inşa edileceği alanın mimari dokusu ve bölgenin estetik anlayışı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Eskiz ve tasarım aşamasının ardından, yapının teknik özelliklerini içeren teknik detay çizimleri ve perspektif çizimleri oluşturulur. Bu aşamaya avan proje denmektedir. Avan proje, proje sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

İnşa edilecek olan yapının kullanıcıları çizimleri onayladığı takdirde birtakım detaylı çizimler yapılır. Artık, proje çiziminin “kesin proje” adı verilen aşamasına geçilmektedir. Kesin projeye, proje sahibine sunulan avan projedeki revizeler eklenir. Bazı sorunlar ve istekler göz önünde bulundurularak kesin proje, yapının birçok ayrıntısını içerecek şekilde çizilmektedir.

Proje çizimi statik, mekanik ve tesisat projelerinde yer alan hususlar ile entegre bir şekilde çizilmektedir. Paralel olarak ilerleyen projeler, uygulama projesini oluşturur. Uygulama projesi, yapının inşa edileceği şantiyeye gönderilir ve yapım aşamasına geçilir.

Mimari Proje Neden Önemlidir?

Proje, yapının dış görünüşünü, iç yapısını ve teknik özelliklerini içermektedir. Yazının başında da belirttiğimiz üzere sağlamlık, işlevsellik ve estetik mimarlığın üç temel konusudur. Bu bağlamda bakıldığında, inşa edilecek olan yapı hayati bir önem taşımaktadır. Bu da mimari projenin yetkili kişiler ve şirketler tarafından çizilmesini zorunluluk haline getirmektedir.

Tektaş olarak bugüne kadar birçok yapının inşa edilmesinde imzamız bulunmaktadır. Projelerin hayata geçirilmesinde izlenmesi gereken tüm aşamalar yetkili kişiler tarafından ortaya çıkartılır. Tektaş bünyesinde statik ve mimari proje çizimleri alanında uzman, tecrübeli kişiler tarafından yapılarak doğal afetlerde ortaya çıkabilecek olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmektedir.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.

Bina Proje Çizim Hizmeti Almak İçin