Skip to content

Tapu Harcı İadesi

Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı İadesi

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; Noter Harcı, Tapu Harcı, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Belediyelerce Alınan Harçlar muafiyet kapsamındadır.

Ancak; Kentsel Dönüşüm kanunu kapsamına alınan riskli yapının yıkıldıktan sonra yerine yeni inşa edilen konutların malikler adına tescil edildikten sonra malikler tarafından üçüncü bir kişiye satılması durumunda veya kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden müteahhitler adına tescil edilen gayrimenkullerin müteahhitler tarafından üçüncü bir kişiye satılması durumunda söz konusu bu satış işlemlerinden hem satıcıdan hem de alıcıdan kanunda açıkça muafiyet kapsamında olduğu belirtilmesine rağmen tapu harcı kanuna aykırı olarak alınmış ve halen alınmaktadır.

Bilindiği üzere; taşınmaz satışlarında hem alıcıdan hem de satıcıdan tapu harcı tahsil edilmekte. Oysaki 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun uygulama yönetmeliğinde,

açıkça kanun kapsamında dönüştürülen yapıların ilk satışlarından harç alınmayacağı düzenlenmekte. Bu sebeple, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 25.07.2014 tarihinden sonra yapılan satışlarda hem alıcı hem de satıcıların, ödedikleri harçları iade almaları mümkün.

Tektaş Kentsel Dönüşüm olarak Kentsel Dönüşüm Kanununa aykırı olarak haksahiplerinden alınmış Tapu Harçlarının İadesi için Uzman Kadromuz ile hizmet vermekteyiz. Detaylı bilgi için bizi arayıp Uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Kimler Tapu Harcı İadesi için Başvuru Yapabilir?

Kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat yapan müteahhitler ile kat karşılığı inşaat sözleşmeleri uyarınca arsalarını müteahhitlere vermiş mülk sahipleri ve müteahhitlerden ve mülk sahiplerinden daire satın alanlar tapu harcı iadesi alabilecekler. Diğer bir ifade ile hem alıcı hem satıcı kendi payına ödenen tapu harcının iadesini isteyebilir.

Hangi Satış işlemi için Başvuru Yapılabilir?

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ilgili madde hükmü aşağıda olup Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında yapılmış binalardaki ilk satış işlemlerinden tapu harcı alınmaması yönetmelikte değişiklik olan 25.07.2014 tarihinden sonraki satış işlemlerini kapsamaktadır.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Madde 16/9 (ç-1)

1) Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,

Dolayısı ile yasal mevzuat uyarınca alınmaması gereken Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen riskli yapıların satışı sırasında ödenen tapu harçlarının iadesi mümkündür.

Detaylı bilgi için bizi arayıp Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanları ile görüşebilirsiniz.