Skip to content

Bina Ortak Karar Protokolü

Kentsel Dönüşüm Bina Ortak Karar Protokolü Hizmetleri

Eviniz, İşyeriniz için hazırlanmış Deprem Risk Raporunun Bakanlıkça onayı ile Binanız Kentsel Dönüşüm kapsamına girmiş; kanunen 60 gün içerisinde Hak Sahipleri binadaki hisse oranlarına göre 2/3 Çoğunlukla Ortak Karar Protokollerini hazırlatıp ilgili İdareye sunmaları gerekmektedir.

Ortak Karar Protokolünde Yeni Binanızın nasıl yapılacağı, Kim tarafından yapılacağı, binadaki yeni dağılımın nasıl olacağı, eğer binanıza güçlendirme yaptıracaksanız (4/5 çoğunluk gereklidir) kime yaptırılacağı gibi kararların alıp ilgili İDAREYE sunulması gerekmektedir. Ortak karar protokolü bu konunun uzmanları tarafından hazırlanmadığı takdirde ileride açılacak bir davada herşey başa dönebilir ve hak sahipleri için ciddi hukuki sıkıntılar oluşabilir.

Bina Hak Sahiplerinin en az 2/3 çoğunluğu ile hazırlanan ORTAK KARAR PROTOKOLÜ’ ne imza atmayan, anlaşmak istemeyen 1/3 azınlık hak sahiplerinin hisseleri; bakanlıkta bina hak sahiplerine açık arttırma ile satışı yada bakanlıkça kamulaştırması yapılmaktadır.

Kentsel dönüşüm kapsamına girmiş veya girmesi planlanan binanız için kanun kapsamında yapılan işlemlerin, alınmış kararların denetlenmesi; var ise binanız için hazırlanmış Deprem Risk Raporunun kontrol edilmesi, konu hakkında detaylı bir çalışma hazırlanması için Tektaş Kentsel Dönüşüm olarak Siz Hak Sahiplerine Hizmet veriyoruz.

TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNA ORTAK KARAR PROTOKOLÜ’ nün hazırlanması, anlaşmak istemeyen 1/3 azınlık hisselerini bakanlıkta satışı veya kamulaştırması konusunda Bina, Site Yönetimleri ile Hak Sahiplerine hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri İçin İlgili Sayfalar