Skip to content

Deprem Raporu

Binanıza BİLGİ AMAÇLI veya RESMİ KURUMLARA vermek üzere Deprem Testi yaptırıp Deprem Raporu almak için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ’ a başvuruda bulunmanız Yeterlidir. Uzmanlarımız binanızın Deprem Testini yapıp hazırlanacak Deprem Raporunu; İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Kooperatifiniz, Siteniz,  Hastaneler, Sağlık Ocakları, Poliklinik, Tüm Eğitim Yapıları, Okullar, Yurt, Üniversiteler, Sağlık Yapıları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Eski Eser Tarihi Eser Binalar, Her Çeşit Amaçla kullanılan binaların Tüm Resmi Kurumlarda, Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde geçerli BİLGİ AMAÇLI veya İşyeri Açma, Çalışma Ruhsatı, Bina Oturulabilir İzni gibi RESMİ AMAÇ için kullanabilirsiniz.

Binanızın Deprem Testi yapılıp Deprem Raporu hazırlandıktan sonra Uzmanlarımız yapılan tüm çalışmalar hakkında size detaylı bilgi verir. BİNANIZ DEPREME DAYANIKLI ise tarafımızca hazırlanan Deprem Dayanıklılık Raporu TÜM RESMİ KURUM, KURULUŞ, BAKANLIKLAR, BELEDİYELER’ de KULLANABİLİRSİNİZ.

Deprem Testi yapıp Deprem Raporunu hazırladığımız Binanız DEPREME KARŞI DAYANIKSIZ ÇIKAR İSE Binanızın Güçlendirilebilir veya Kentsel Dönüşüm kapsamında binanız yeniden inşaa edilebilir. Her İki durum için de TEKTAŞ Uzmanları size detaylı bilgi verir. Talebiniz ile  Uzmanlarımız Binanızın Güçlendirilmesi veya Kentsel Dönüşüm kapsamında Yeniden İnşaası için Tüm Devlet Teşviklerini,  Kredilerini sizin adınıza çıkarıp, güçlendirme veya yeni bina projelerini çizip gerekli Ruhsatları alıp binanızın Güçlendirme İnşaatı veya Yeniden İnşaatını yapıp Binanızı size teslim eder. Tüm Detayları ve süreci TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm Uzman Kadrosu sizin adınıza yürütür.

Binanız için Deprem Raporu Almak Neden Önemlidir?

Türkiye, deprem riskli ülkelerden bir tanesi olup hemen hemen tüm coğrafi bölgelerinde şiddeti yüksek depremler meydana gelmekte ve geçmişte de yıkıcı etkilere sahip depremler oluşmuştur. Konun uzmanları tarafından yapılan araştırmalarda göstermiştir yurdumuzda orta ve büyük şiddette depremlerin sürekli olarak meydana gelecektir. Olası şiddetleri depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için içinde yaşadığımız çalıştığımız hizmet aldığımız her tür ve amaçla kullanılan binalar için gerekli teknik tespit çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Mevcut binalarımızın deprem güvenliği deprem raporu ile belirlenebilmektedir. Alınan deprem raporu ile binamızın depreme karşı güvenli olup olmadığı belirlenebilmektedir. Aynı zamanda bina güçlendirme projesi için de bu rapora ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan raporda bina deprem riskli çıkar ise binanızı deprem karşı güçlendirilebileceğiniz gibi kentsel dönüşüm ile yeniden inşa edebilirsiniz.

Deprem Raporu İçin Hangi Çalışmalar Yapılır?

Deprem raporu için uzmanlarımız binanızda gerekli çalışmaları eksiksiz olarak yapmaktadır. Rapor için ilk olarak yapının oturduğu zeminin durumu belirlemek için zemin etüd raporu hazırlanır böylece binanın oturduğu zemin ile ilgili tüm parametreler belirlenmiş olur.  Sonrasında mevcut binanın rövelesi çizilir. Uzmanlarımız yapının uygun bölgelerinden karot makinası ile beton numuneleri alır. Bu numuneler yapı laboratuvarında teste tabi tutularak yapının beton dayanımı belirlenir. Özel röntgen aleti ile yapı betonarme taşıyıcı elemanlardaki donatıların (demirlerin) adet, çap ve aralıkları belirlenir.

Taşıyıcı elemanlarda sıyırma işlemi yapılarak donatılardaki paslanmalar tespit edilir. Elde edilen tüm bilgiler ile bina 3 boyutlu olarak bilgisayarda modellenir. Özel deprem analizi programları ile binanın deprem hesapları yapılarak binanın deprem güvenliği belirlenir. Tüm çalışmalar kapsamında bina için deprem raporu hazırlanarak  başvuru sahibine teslim edilir. Konusunda uzman olan şirketimiz deprem testi çalışmalarını profesyonelce gerçekleştirmektedir. Yapının kullanım amacı, türü betonarme, çelik, ahşap, yığma taşıyıcı sistemi ne olursa olsun gerekli işlemler yönetmeliklere uygun ve hızlıca yapılarak bina deprem raporu hazırlanıp tarafınıza sunulur. Raporun içeriği ve binanın durumu hakkında uzman ekibimiz size bilgilendirme yapar.

Bina için yapılan deprem testi sonucunda bina deprem riskli çıkar ise binanın depreme güvenli hale getirmek için binanın güçlendirme projesinin hazırlanması, gerekli izinlerin alınması, güçlendirme inşaatının yapılması dahil tüm hizmetleri veriyoruz.  Aynı zamanda bina kentsel dönüşüm kapsamına yıkılıp yeniden inşaatını gerekli projelendirme ve izinlerin alınması dahil tüm süreç şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Deprem riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi için tüm hizmetler tarafımızca sizlere sunulmaktadır.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.