Deprem Testi

Deprem Testi

Eviniz, İşyeriniz, Apartmanınız, Siteniz, Okul, Hastane, Tüm Eğitim Yapıları, Üniversiteler, Yurt, Sağlık Yapıları, Poliklinikler, Sağlık Ocakları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Eski Eserle, Tarihi Eser Binalar, Her Çeşit Amaç ile kullanılan binalar ile Özel Yapıların Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde, Tüm Resmi Kurumlarda geçerli Bilgi Amaçlı veya İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı, Binada Oturulabilir Kullanabilir İzni için Deprem Testi, Deprem Dayanıklılık Raporu  için BAKANLIK YETKİLİ KURULUŞU TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMAN KADROSU ile SİZE hizmet vermektedir.

Depreme Dayanıksız Binalarınızın Deprem Dayanım Testinin yapılması Bina Güçlendirme Projesinin hazırlanması Binanız için Dayanıklılık Raporunun düzenlenmesi ile Bina Güçlendirme Uygulaması da Uzman Ekiplerimizce yapılmaktadır. Bina Güçlendirmesinde kullanmak üzere Hak sahiplerine Devlet Teşvikli EN UYGUN Koşullarda Bina Güçlendirme Kredisini anlaşmalı Bankalarımızdan çıkarıyoruz.

Deprem Testi İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (tarafınıza iletilecektir)
 • Tapu Fotokopisi
 • Var ise; Bina Statik Projesi
 • Var ise; Bina Mimari Projesi
 • Var ise; Bina Zemin Etüd Raporu
 • Daha önce Bina için alınmış Teknik Raporlar

Deprem Testi İçin Binanızda Yapılan Teknik Çalışmalar

 1. Binanın oturduğu Zemin durumunu belirlemek için Zemin Etüdü hazırlanır.
 2. Binanın mevcut durumu için BİNA RÖLEVESİ çizilir.
 3. Zaman içinde depremlerden,  yapı malzemesinden, çevresel koşullar nedeni ile Binada oluşmuş Yapısal Hasarlar tespit edilir.
 4. Binadan yeter sayıda Karot  ile Beton numune alınarak numunelerin Yapı Laboratuvarında testleri yapılır; Bina Beton Dayanımı belirlenir.
 5. Röntgen Cihazı ile Betonarme Taşıyıcı elemanlardaki demirlerin çap, adet, aralıkları belirlenir.
 6. Betonarme Taşıyıcı elamanların bazılarında sıyırma işlemi yapılarak Demirlerdeki pasın buna bağlı taşıyıcı elamanlardaki zayıflamalar tespit edilir.
 7. Bilgisayara’ da Binanın 3 Boyutlu Modeli tasarlanır; Binaya DEPREM Yükleri etki edilerek Bina Deprem Dayanıklılığı Belirlenir.
 8. Binada yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında BİNANIZA ait DEPREM DAYANIM RAPORU hazırlanır.