Skip to content

Deprem Analizi

Evinize, işyerinize herçeşit ve amaçla kullanılan tüm binalara bilgi amaçlı veya resmi kurumlara vermek üzere Deprem Analizi yaptırıp Deprem Raporu almak için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ Uzman Kadrosu ile SİZİN Yanınızda. Deprem Analizini yapıp hazırladığımız Deprem Dayanıklılık Raporunu; İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Siteniz,  Poliklinik, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Tüm Eğitim Yapıları, Okullar, Yurt, Üniversiteler, Sağlık Yapıları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Eski Eser Tarihi Eser Binalar, Her Çeşit Amaçla kullanılan binaların Tüm Belediyelerde, Tüm Resmi Kurumlarda, Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde geçerli Bilgi Amaçlı veya İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı, Binada İskan veya Kullanılabilir İzni için alabilirsiniz.

Binanızın Deprem Analizi yapılıp Deprem Dayanıklılık Raporu hazırlandıktan sonra Uzmanlarımız yapılan tüm çalışmalar hakkında size detaylı bilgi verir. BİNANIZ DEPREME DAYANIKLI ise tarafımızca hazırlanan Deprem Dayanıklılık Raporu TÜM RESMİ KURUM, KURULUŞ, BAKANLIKLAR, BELEDİYELER’ de KULLANABİLİRSİNİZ.

Deprem Analizi yaptığımız Binanız SON DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE DEPREME DAYANIKSIZ ÇIKAR İSE Uzmanlarımız konu hakkında size detaylı bilgi verip; alınması gereken önlemler konusunda SİZİLERİ BİLGİLENDİRİR. Bu aşamada Depreme karşı Binanızın Güçlendirilebilir veya Kentsel Dönüşüm kapsamında binanız yeniden inşaa edilebilir; Talebiniz ile  Uzmanlarımız Binanızın Güçlendirilmesi veya Kentsel Dönüşüm kapsamında Yeniden İnşaası için Tüm Devlet Teşviklerini,  Kredilerini sizin adınıza çıkarıp, güçlendirme veya yeni bina projelerini çizip gerekli Ruhsatları alıp binanızın Güçlendirme İnşaatı veya Yeniden İnşaatını yapıp Binanızı size teslim eder. Tüm Detayları ve süreci TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm Uzman Kadrosu sizin adınıza yürütür.

Deprem Analizi İçin Binanızda Yapılan Çalışmalar

Deprem Analizi ile binaların depreme karşı güvenli olup olmadıklarını tespit ediyoruz. Öncelikle bina taşıyıcı sisteminden karot makinası yardımı ile beton numune alınıp bina beton dayanımı tespit edilir, betonarme taşıyıcı sistem eleman demirlerinde pas ve demir kesitindeki azalmalar belirlenir, Binanın temel sistemi incelenir, binanın bulunduğu alan için Zemin etüd hazırlanır. Bilgisayarda bina taşıyıcı sistemi 3 boyutlu olarak modellenip statik ve deprem analiz ve hesapları yapılır . Yapılan tüm çalıma, analiz ve hesaplamalardan sonra bina için deprem analiz raporu hazırlanarak hak sahiplerine sunulur ve binaların durumu hakkında bilgilendirme yapılır.

  1. Binanızın mevcut projesine göre yerinde kontrolü
  2. Binanıza ait proje yok ise binanızın Rölevesinin çizilmesi
  3. Bina taşıyıcı kolon ve Betonarme Perdelerinden Karot ile beton numune alınması ve alınmış beton numunelerin YETKİLİ YAPI LABORATUVARLARDA basınç dayanımlarının belirlenmesi
  4. Betonarme kolon, perde, kirişlerde röntgen ile donatı tespitinin yapılması
  5. Binanın oturduğu alan için Zemin Taşıma Depremsellik Değerlerinin belirlenmesi
  6. Elde edilen veriler ile Binanızın Bilgisayarda 3 Boyutlu Similasyonunun Yapılarak Şiddetli Deprem Etkisindeki Deprem Dayanımının Belirlenmesi
  7. Tüm yapılan çalışmalar sonucu Binanıza ait Deprem Dayanıklılık Raporunun hazırlanması
  8. Binanızın durumu hakkında size bilgi verilerek Raporun tarafınıza teslimi.

Binamız için Deprem Analizi Raporu Almanın Önemi !!

Ülkemiz bir çok aktif deprem fay hattı üzerinde bulunmaktadır ve bu faylar yıkımlara neden olan büyük depremler yaratmaktadır; bu depremlerin ne zaman ne de şiddeti bilinememektedir. Bu nedenle olası şiddetli depremlere karşı yaşadığımız, çalıştığımız, her tür ve amaçla kullandığımız binalar için depreme karşı hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Bu kapsamda binalarımızın depreme karşı güvenliği çok önemlidir.

Deprem Yönetmeliğine uygun olmadan, plansız , projesiz, kaçak olarak inşa edilmiş yapılar, yılların getirdiği çevresel etkiler, geçmişte yaşanan irili ufaklı depremler ve binada zaman içinde oluşan hasarlar binanın deprem dayanımını olumsuz etkileyen etkenlerdir. Aynı şekilde kaçak yapılaşma nedeniyle de birçok kişi ve yapı deprem riski altındadır. Bina taşıyıcı sisteminde kullanılan beton ve demir gibi yapı malzemelerin kalitesi ve dayanımı da yapıların depreme karşı dayanımını belirleyen önemli faktörlerdendir.

Binanın oturduğu zeminin iyi ve kötü olması, bina taşıyıcı sisteminin neme maruz kalması , bina yaşı gibi bilgiler kendi başlarına binanın deprem güvenliği için kesin bir bilgi vermemekle beraber derem yönetmeliğine uygun olarak konun uzmanları tarafından binada yapılacak deprem analizi çalışmaları ile binanızın gerçek deprem riski belirlenebilmektedir. Böylece binanızın durumunu öğrenip hızlı bir şekilde gerekli önemleri alabilirsiniz.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.