Tektaş Kentsel Dönüşüm
Tektaş Kentsel Dönüşüm Kurumsal

Deprem Dayanıklılık Testi Raporu

İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Siteniz,  Poliklinik, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Tüm Eğitim Yapıları, Okullar, Yurt, Üniversiteler, Sağlık Yapıları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Eski Eser Tarihi Eser Binalar, Her Çeşit Amaçla kullanılan binaların Tüm Belediyelerde, Tüm Resmi Kurumlarda, Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde geçerli Bilgi Amaçlı veya İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı, Binada Oturulabilir Kullanabilir İzni için Deprem Testi, Deprem Dayanıklılık Raporu için BAKANLIK YETKİLİ KURULUŞU TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMAN KADROSU ile SİZE hizmet veriyoruz.

Depreme Dayanıksız Eski Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Binalarınızın Deprem Testinin yapılması Bina Güçlendirme Projesinin hazırlanması Bina Deprem Dayanıklılık Raporunun düzenlenmesi ile Bina Güçlendirme İnşaatı da Uzman Ekiplerimizce yapılmaktadır. Hak sahipleri için Bina Güçlendirmesinde kullanmak üzere Devlet Teşvikli EN UYGUN Koşullarda Bina Güçlendirme Kredisini anlaşmalı Bankalarımızdan çıkarıyoruz.

 

Deprem Dayanıklılık Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

1. Malik
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Tapu Fotokopisi
2. Başvuru Sahibi Şirket ise;
 • Şirket Vergi Levhası,
 • İmza Sirküsü,
 • Şirket Yetkilisine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Başvuru Sahibi Kiracı ise;

 • Dilekçe Mülk Sahibince İmzalanacak Aşağıdaki Belgeler Eklenecek
 • Kira Kontratı Fotokopisi,
 • Kiracı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. Başvuru Sahibi Kiracı Şirket ise;
 • Şirket Vergi Levhası,
 • İmza Sirküsü,
 • Şirket Yetkilisine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  
5. Başvuru Sahibi Vekil ise;
 • Vekaletname,
 • Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Deprem Dayanıklılık Raporu İçin Binanızda Yapılan Teknik Çalışmalar

 1. Binanızın mevcut projesine göre yerinde kontrolü,
 2. Binanıza ait proje yok ise binanızın Rölevesinin çizilmesi,
 3. Bina taşıyıcı kolon ve Betonarme Perdelerinden Karot ile  beton numune alınması ve alınmış beton numunelerin YETKİLİ YAPI LABORATUVARLARDA basınç testlerinin yapılması,
 4. Betonarme kolon, perde, kirişlerde röntgen ile donatı tespitinin yapılması,
 5. Elde edilen veriler ışığında Yapının Bilgisayarda 3 Boyutlu Similasyonunun Yapılarak Deprem Dayanıklılığının Belirlenmesi,
 6. Tüm yapılan çalışmalar sonucu Binanıza ait Deprem Dayanıklılık Raporunun hazırlanması.
 7. Deprem Dayanıklılık Raporu Hazırlama süreci (binanızda yapılan teknik incelemeler de dahil) 1 - 2 haftadır.

 

Tektaş Kentsel Dönüşüm ve İmar Affı Hizmetlerimiz

Tektaş Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Videoları

İletişim Bilgilerimiz

İstanbul Kentsel Dönüşüm Ofisi

Gayrettepe Mh. Necati Alburuz Sk. No: 18/3 34349 Beşiktaş, İstanbul info@tektaskentseldonusum.com


4449835
Kentsel Dönüşüm El Kitabı

Kentsel Dönüşüm El Kitabını e-katalog formatında inceleyebilirsiniz

Tektas kentseldonusumelkitabi
Kentsel Dönüşüm El Kitabı
Kentsel Dönüşüm Broşürü

Tektaş Kentsel Dönüşüm Broşürünü e-katalog formatında inceleyebilirsiniz

Tektaş Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Kentsel Dönüşüm Broşürü
Sosyal Paylaşım Sayfalarımız


Tektaş Mühendislik
Tektaş group
Tektaş Kentsel Dönüşüm
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
alo 181