Skip to content

Deprem Dayanıklılık Raporu

Binanız için ister BİLGİ AMAÇLI isterseniz RESMİ AMAÇLI olmak üzere her iki amaca uygun Deprem Dayanıklılık Raporu hazırlıyoruz. İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Her türlü sağlık yapısı ile Siteniz,  Poliklinik, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Tüm Eğitim Yapıları, Okullar, Yurt, Üniversiteler, Sağlık Yapıları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Eski Eser Binalar, Tarihi Yapılar, Her Çeşit ve Amaçla kullanılan binaların BİLGİ AMAÇLI veya Tüm Belediyelerde, Tüm Resmi Kurumlarda, Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde geçerli İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı, Binada Oturulabilir Kullanabilir İzni ve diğer tüm resmi izinler için Deprem Dayanıklılık Raporu ŞİRKETİMİZ UMZAN KADROSU ile Güvenilir ve En Uygun Koşullarda hazırlanmaktadır.

Şirketimiz deprem dayanıklılık raporu, bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm kapsamında da uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Deprem Dayanıklılık Raporu Nasıl Hazırlanır?

Binanın deprem dayanıklılık raporu  için yapılan teknik çalışmalarda ilk önce yapının bulunduğu alanın zeminin durumunun yani bina iyi bir zeminde mi veya köyü bir zeminde mi tespiti için zemin etüt raporu hazırlanır. Binanın mevcut durumunun belirlenmesi için uzman ekibimizce bina rövelesi çizilir. Betonarme yapılar için betonarme taşıyıcı elemanlardan karot makinası ile beton numuneler alınıp; bu numuneler yapı laboratuvarında teste tabi tutulup; bina beton dayanımı belirlenir. Daha önceden meydana gelen depremlerden, veya çevresel koşullardan veya yapı malzemelerinden kaynaklı oluşan yapısal veya yapısal olmayan hasarlar tespit edilir.

Betonarme ana taşıyıcı elemanlarının donatıları röntgen cihazı ile tespit edilir. Böylece betonarme taşıyıcı eleman donatılarının çap, adet ve aralıkları tespit edilmiş olur. Taşıyıcı elemanların bazılarında sıyırma işlemi gerçekleştirilerek taşıyıcı niteliğindeki demirlerdeki pas oranı tespit edilir böylece taşıyıcılardaki dayanım kaybı ve zayıflık hesaplanır.  Bilgisayarda bina taşıyıcı sistemi 3 boyutlu olarak modellenerek deprem analizi ve hesaplamalar yapılır. Yapılan çalışmalar neticesinde yapının depreme karşı güvenli olup olmadığı belirlenir. elde edilen tüm veriler ve analizler sonucunda bina deprem dayanıklılık raporu hazırlanıp başvuru sahibine teslim edilir.

Deprem Dayanıklılık Raporu Sonucuna Göre Yapılması Gerekenler

Şirketimiz uzmanları tarafından yukarıda detaylı verilen teknik çalışmalar neticesinde hazırlanan rapor size teslim edildikten sonra binanızın deprem güvenliği ve yapılması gerekenler hakkında uzmanlarımız size bilgilendirme yapacaktır. Hazırlanan deprem raporu sonucunda binanızın depreme karşı güvenli olması halinde bulunduğunuz bölgede meydana gelecek bir depremde binanızda can ve mal güvenliğinizi tehdit edecek bir riskin olmadığı anlaşılmalıdır. depreme karşı güvenli olduğu tespit edilen binada güvenli bir şekilde oturabilirsiniz. Eşer binanız için yapılan teknik çalışmalar soncunda binanız deprem riskli olduğu tespit edilir ise binanızın risk durumuna önlem almanız gerekecektir.

Depreme karşı güvenli olmayan binanızı depreme güvenli hale getirmek önümüzde 2 seçenek çıkmaktadır 1. seçenek mevcut binanızı depreme karşı güvenli hale getirmek için GÜÇLENDİME yapmaktır. 2. seçenek ise mevcut binanızı kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden inşa etmektedir.

Depreme karşı güvenli olmayan binanın deprem riski çok yüksek değil bina taşıyıcı sistemi yeterli dayanımına da sahip ise binayı yıkmadan Güçlendirme yapılabilir. Binayı güçlendirmek içi Uzmanlarımız tarafından gerekli teknik çalışmalar yapılarak  öncelikle bina için en doğru bina güçlendirme teknikleri belirlenir, bina güçlendirme projesi hazırlanıp ilgili idareden güçlendirme için gerekli ruhsat alınır. Hazırlanmış ve idare tarafından onaylanmış proje kapsamında teknik ekibimiz tarafından yerinde güçlendirme inşaatı yapılarak depreme güvenli halde hak sahiplerine bina teslimi yapılır. Eğer bina taşıyıcı sistemi çok kötü durumda ise ya ciddi güçlendirme maliyetlerine katlanıp binanızı güçlendirebilir veya kentsel dönüşüm kanunu kapsamında binanızı yıkıp yeniden inşa edilebiliriz.

Hazırladığımız deprem dayanıklılık raporu kapsamında deprem riskli olduğu belirlenen binanızın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşası için tüm hizmetleri sunuyoruz. Hak sahipleri için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımlarını çıkarıyoruz. Yeni inşa edilecek binanın projelerini hazırlıyoruz hak sahiplerinin onayı ilgili idareden gerekli tüm izinleri alarak yeni binanın inşaatını yapıp hak sahiplerine gayrimenkullerini teslim ediyoruz.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.