Deprem Dayanıklılık Testi

Deprem Dayanıklılık Testi

Binanıza Bilgi Amaçlı veya Resmi Kurumlara vermek üzere Deprem Dayanıklılık Testi yaptırıp Deprem Dayanıklılık Raporu almak için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ’ başvuruda bulunmanız Yeterlidir. Uzmanlarımızca binanızda gerekli teknik incelemeleri  yapıp Deprem Dayanıklılık Raporunu Güvenilir, Hızlı, En Uygun Koşullarda hazırlayacaktır. İşyeriniz, Eviniz, Apartmanınız, Kooperatifiniz, Siteniz,  Hastaneler, Sağlık Ocakları, Poliklinik, Tüm Eğitim Yapıları, Okullar, Yurt, Üniversiteler, Sağlık Yapıları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Eski Eser Tarihi Eser Binalar, Her Çeşit Amaçla kullanılan Betonarme, Çelik, Yığma, Ahşap, Karma binaların Tüm Resmi Kurumlarda, Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde geçerli Bilgi Amaçlı veya İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı, Binada Oturulabilir İzni için kullanabilirsiniz.

Türkiye; coğrafi olarak şiddetli deprem üreten  deprem fayları etkisi altındadır. Geçmişte yaşadığımız bir çok depremde meydana gelen can ve mal kayıpları deprem riskine karşı binalarımızın ne kadar güvensiz olduğunu defalarca bize gösterdi.  Binamızın depreme karşı güvenliği  deprem dayanıklılık testi ile anlaşılabilir. Bulunduğumuz alanda meydana gelecek depreme karşı binamızın depreme karşı güvenli olması çok önemlidir. Şirketimiz Deprem Dayanıklılık Testi bilgi amaçlı olarak hazırlamaktadır. Binada hak sahiplerinden bir tanesinin şirketimize başvuruda bulunması söz konusu deprem testinin yaptırılması için yeterlidir.

Binanızın Deprem Dayanım Testi yapılıp Deprem Dayanıklılık Raporu hazırlandıktan sonra Uzmanlarımız yapılan tüm çalışmalar hakkında size detaylı bilgi verir. BİNANIZ DEPREME DAYANIKLI ise tarafımızca hazırlanan Deprem Dayanıklılık Raporu TÜM RESMİ KURUM, KURULUŞ, BAKANLIKLAR, BELEDİYELER’ de KULLANABİLİRSİNİZ.

Şirketimiz uzman teknik kadrosu ile deprem testinin yanı sıra  bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm hizmetleri sunmaktadır.

Deprem Dayanıklılık Testi Nedir?

Ciddi deprem riski altındaki binalarımızın meydana gelecek depreme karşı güvenli olup olmadığının belirlenmesini sağlayan teknik çalışmalara Deprem Dayanıklılık Testi denir. Bina deprem dayanıklılığının belirlenmesi için bina taşıyıcı sistemi, beton dayanımı, taşıyıcı sistem donatıları, zemin özellikleri gibi binayı oluşturan özellikler ele alınır. Yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında bina için deprem yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmeliklere uygun olarak deprem analizi ve hesaplamaları yapılır ve binanın deprem güvenliği belirlenmiş olur. Tüm bilgiler kapsamında da bina deprem raporu hazırlanır.

Deprem Dayanıklılık Testi İçin Ne Tür Çalışmalar Yapılır?

Dayanıklılık testi için binada ve binanın oturduğu zeminde çeşitli teknik tespitler yapılmalıdır. Bu çalışmaları yaparken amaç binanın gerçek depreme güvenliğinin tespit edilmesi; yapılan çalışmalar sonucu bina deprem riskli ise bina güçlendirme veya kentsel dönüşüm yöntemleri ile binanın depreme güvenli hale getirilmesini sağlamaktır. Bu süreç ciddi tecrübe ve uzmanlık gerektirdiğinden bu konunun uzmanları ile çalışılması en doğru sonucu verecektir. Deprem dayanıklılık testi sürecinde yapılan teknik çalışmalar özet halinde aşağıda verilmiştir:

  • Binanın mevcut durumu için uzmanlarımız tarafından binanın rölövesi çizilir.
  • Binanın oturduğu zeminin taşıma kapasitesinin tespiti için zemin etüd raporu hazırlanır.
  • Geçmiş depremlerde ve/veya çevresel koşullara bağlı olarak binada oluşmuş hasarlar tespit edilir.
  • Binanın betonarme taşıyıcı sisteminden karot alı beton numunesi alınarak bina beton dayanımı tespit edilir.
  • Bilgisayar ortamında bina taşıyıcı sistemi 3 boyutlu olarak modellenir, gerekli deprem analizleri ve hesaplamaları yapılarak bina deprem güvenliği tespit edilir.
  • Tüm teknik tespit ve çalışmalardan sonra bina için deprem dayanıklılık testi raporu hazırlanır.

Deprem Dayanıklılık Testi, Bina Güçlendirme ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerimiz

Hak sahiplerinin başvuru ile binada yapmış olduğumuz Deprem Dayanıklılık Testi çalışmaları neticesinde Binanız DEPREME KARŞI GÜVENLİ ÇIKMAZ ise Uzmanlarımız konu hakkında SİZİ BİLGİLENDİRİR. Binanızı depreme karşı güvenli hale getirmek için Binanızın Güçlendirilebilir veya Kentsel Dönüşüm kapsamında binanız yeniden inşaa edilebiliriz. Her iki durumda da uzmanlarımız size detaylı bilgilendirme yapar. Bu süreçte sizin talebiniz ile  binanızın güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüm kapsamında binanızın yeniden inşaatı için Tüm Devlet Teşviklerini,  Kredilerini sizin adınıza çıkarıp, güçlendirme veya yeni bina projelerini çizip ilgili idarelerden gerekli onay ve izinleri alarak binanızın güçlendirme inşaatını veya yıkılıp yeniden inşaatını yaparak depreme güvenli binanızı hak sahiplerine teslim ederiz. Tüm bu süreçlerde TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm Uzman Kadrosu sizin yanınızdadır.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.