Skip to content

Deprem Risk Raporu

Ülkemiz ciddi deprem kuşakları üzerinde bulunmaktadır. Mevcut deprem faylarında geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte büyük ve küçük şiddette depremler oluşmaktadır. Bu nedenle yaşadığımız, çalıştığımız , hizmet aldığımız tüm binaların deprem güvenliğinin ölçtürülmesi gerekmektedir. Binanıza Deprem Risk Raporu alarak binanızın depreme karşı güvenli olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Deprem Risk Raporu için deprem konusunda Uzman şirketimize başvuruda bulunmanız yeterlidir. Bu Raporu BİLGİ AMAÇLI hazırladığımız RESMİ AMAÇLI olarak da hazırlayabiliriz. Binanızın deprem riskli çıkması halinde binanızın depreme karşı güçlendirmesinin yapılması veya kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilmesi için de uzman ekibimizle sizlere hizmet vermekteyiz.

Binanıza Bilgi Amaçlı Deprem Raporu almak için şirketimize başvuruda bulunmanız halinde uzan ekibimiz binanızda gerekli çalışmaları yaparak binanız için Bilgi Amaçlı deprem risk Raporunu hazırlayıp başvurana teslim edip binanın deprem güvenliği hakkında detaylı bilgilendirme yapar. Eğer binanız deprem riskli ise şirketimiz binanızın güçlendirme projesini hazırlayıp gerekli izinleri alıp binanızın depreme karşı güçlendirme inşaatını yapıp size teslim eder. Eğer binanızı kentsel dönüşüme sokmak isterseniz Bilgi amaçlı olarak hazırlanmış raporumuzu Resmi Formatta ilgili idareye onaylatarak binanızı Kentsel dönüşüm Kanunu kapsamına da sokabilirsiniz.

Binanızı direkt Kentsel Dönüşüm sokmak isterseniz bu sefer Binadaki hak sahiplerinden BİR Kişinin Tapusu ile TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvuruda bulunması yeterli olup Bina Yönetim Kurulu Ortak Kararına gerek kalamadan uzmanlarımız binada gerekli teknik tespitleri yaparak binanız için hazırlanan Deprem Risk Raporunun ilgili idareden Onaylatılması ile Binanız Kentsel Dönüşüm kapsamına girer.

Binanız Kentsel Dönüşüme girdikten sonra Binanızı Yıkıp Yeniden İnşaa edebileceğiniz gibi Binanızı Depreme karşı Güçlendirme de yapabilirsiniz. Kentsel Dönüşümde binanızı yıkıp yeniden yapmak için veya Binanızı depreme karşı Güçlendirmesi İnşaatı için T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Teşvikli Kentsel Dönüşüm veya Güçlendirme Kredisi kullanabilirsiniz.

TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak Kentsel Dönüşüm Sürecini 12 ADIMDA KENTSELDÖNÜŞÜM ile size basitçe özetledik. Tüm bu süreçte TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM SİSTEMİ ile uzmanlarımız sizin yanınızda.

Şirketimiz deprem risk raporu hazırladığı gibi Bina Güçlendirme ve Kentsel Dönüşüm kapsamında da uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Deprem Risk Raporu İçin Gerekli Belgeler

BİLGİ AMAÇLI DEPREM RİSK RAPORU ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Var ise Binaya ait Statik Projesi veya Mimari Proje

KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLI DEPREM RİSK RAPORU ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat
 5. Belediye Arşivinden; Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına Dair Resmi Yazı
 6. Belediyeden; UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı )
 7. Belediyeden; Emlak Vergi Beyannamesi
 8. Başvuruda bulunan Şirket ise;     Şirket Vergi Levhası, İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 9. Başvuruda bulunan Vekil ise; Vekaletname ve Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Bu Belgeler ile örnek dilekçeyi doldurarak Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvuruda bulunduğunuzda binanız için çalışmalara hemen başlanacaktır.

Deprem Risk Raporu İçin Binanızda Yapılan Teknik Çalışmalar

Bilgi amaçlı veya kentsel dönüşüm için binanızda yapılan teknik tespit ve çalışmalar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 1. Binanızın Projesine göre yerinde tespiti;
 2. Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölevesinin hazırlanması;
 3. Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması;
 4. Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;
 5. Röntgen Cihazı ve  Pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti;
 6. Röntgen Cihazı ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;
 7. Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması;
 8. Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, statik, dinamik, deprem hesaplarının yapılması ve Bina Deprem Performansının belirlenmesi
 9. Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun ( Riskli Yapı Tespit Raporu) hazırlanması.
 10. Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun Onaylatılması ile Binanızın Kentsel Dönüşüme girmesi.

DETAYLI BİLGİ VE HİZMETLERİMİZ İÇİN HEMEN BİZİ ARAYIN…