Deprem Risk Raporu

Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanmak için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvurarak binanızı için Deprem Risk Raporu ( Riskli Yapı Tespit Raporu ) hazırlatmanız yeterlidir. Deprem Risk Raporu alabilmeniz için Binadan BİR Kişinin Tapusu ile TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvuruda bulunması kanunen yeterli olup Bina Yönetim Kurulu Ortak Kararına gerek yoktur. Binanız için hazırlanan Deprem Risk Raporunun Onaylatılması ile Binanız Kentsel Dönüşüm kapsamına girer. Binanızı Kentsel Dönüşüm kapsamına sokmadan sadece binanızın Deprem Dayanımı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız; Binanızın Deprem Testini yapıp Binanız için Deprem Dayanıklılık Raporunu hazırlayıp size teslim ediyoruz. İstediğiniz zaman binanız için bilgi amaçlı hazırlanmış Deprem Dayanıklılık Raporunu Deprem Risk Raporu Formatına çevirip Resmi Kentsel Dönüşüm Sürecini başlatıyoruz.

Binanız Kentsel Dönüşüme girdikten sonra Binanızı Yıkıp Yeniden İnşaa edebileceğiniz gibi Binanızı Kentsel Dönüşüm avantajlarından yararlanarak Depreme karşıGüçlendirme de yapabilirsiniz. Kentsel Dönüşümde Bina Güçlendirmesi için Devletimizin Kentsel Dönüşüm Kredisi çerçevesinde vermiş olduğu Bina Güçlendirme Kredisini Kullanabilirsiniz.

Devletimizin Kentsel Dönüşüm Kredisi çerçevesinde vermiş olduğu Bina Güçlendirme Kredisini Kullanabilirsiniz.

TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak Kentsel Dönüşüm Sürecini 12 ADIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ile size basitçe özetledik. Tüm bu süreçte TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM SİSTEMİ ile uzmanlarımız sizin yanınızda.

Deprem Risk Raporu İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat
 5. Belediye Arşivinden; Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına Dair Resmi Yazı
 6. Belediyeden; UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı )
 7. Belediyeden; Emlak Vergi Beyannamesi
 8. Başvuruda bulunan Şirket ise;     Şirket Vergi Levhası, İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 9. Başvuruda bulunan Vekil ise; Vekaletname ve Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Bu Belgeler ile örnek dilekçeyi doldurarak Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvuruda bulunduğunuzda binanız için çalışmalara hemen başlanacaktır.

Deprem Risk Raporu İçin Binanızda Yapılan Teknik Çalışmalar

 1. Binanızın Projesine göre yerinde tespiti;
 2. Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölevesinin hazırlanması;
 3. Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması;
 4. Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;
 5. Röntgen Cihazı ve  Pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti;
 6. Röntgen Cihazı ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;
 7. Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması;
 8. Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, statik, dinamik, deprem hesaplarının yapılması ve Bina Deprem Performansının belirlenmesi
 9. Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun ( Riskli Yapı Tespit Raporu) hazırlanması.
 10. Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun Onaylatılması ile Binanızın Kentsel Dönüşüme girmesi.