Skip to content

İmar Affı Başvurusu

Binadan 1 (BİR) hak sahibinin İmar Affı Başvurusu ile Tektaş İmar Affı Uzmanları eviniz, işyeriniz ve binanızda gerekli tüm inceleme ve teknik ölçümleri yapar; elde edilen bilgiler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na İmar Affı Başvurunuzun ne şekilde yapılacağı belirlendikten sonra İmar Affından yararlanmak istediğiniz eviniz, işyeriniz ve binanız için Bakanlığa sizin adınıza ilgili teknik beyanlar yapılır.

Beyan sonrasında Devlete ödenecek Yapı Kayıt Bedelinin ilgili bankaya  ödenmesinden sonra Bakanlık sisteminden imar affı başvuru yapılan gayrimenkulünüz için Yapı Kayıt Belgeniz çıkarılır.  Yapı Kayıt Belgesinin çıkarılmasından sonra Uzmanlarımız ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlara İmar Affından yararlandığınızı gösterir Dilekçenizi hazırlar. İmar affı için kat mülkiyetsiz, kaçak, ruhsatsız, ev ve işyerleriniz için başvuruda bulunabileceğiniz gibi kat mülkiyetli gayrimenkul içinde başvuruda bulunabilirsiniz.

Hazine ve Belediye arazileri üzerindeki hak sahiplerinin TEKTAŞ’ a başvuruda bulunmaları halinde uzmanlarımız binanız için gerekli tespitleri yapıp imar barışı başvurusunu yaparak binanızın için yapı kayıt belgesi çıkarıp sonrasında binanızın üzerinde bulunduğu arsanın size satışını da sağlar. Tüm detaylar için mutlaka bizi arayın.

Teştaş ile İmar Affı Başvurusu

İmar affından yararlandığınız eviniz, işyeriniz ve binanıza İskanlı Tapusunu almak için Uzmanlarımız binanızın detaylı mimari projesini çizer, harita mühendisimiz gerekli zemin tespit tutanağını hazırlar, belediyeden ve diğer resmi kuruluşlardan gerekli resmi belge ve onayların alınması ise İmar Affı Dosyanız hazırlanarak Tapu Müdürlüğü’ ne teslimi yapılıp gerekli Onayların alınması ile İskanlı Tapularınız çıkarılarak size teslim edilir.

İmar Affı Başvurunuz ile Tektaş İmar Affı Uzmanlarımız baştan sona kadar tüm işlemlerinizi Tek elden takip ederek İmar Affından yararlanmanızı, İskanlı Tapunuzu almanızı sağlar ve süreç boyunca sizi bilgilendirir.