İmar Affı Başvurusu

İmar Affı Başvurusu

Binadan 1 (BİR) hak sahibinin İmar Affı Başvurusu ile Tektaş İmar Affı Uzmanları eviniz, işyeriniz ve binanızda gerekli tüm inceleme ve teknik ölçümleri yapar; elde edilen bilgiler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na İmar Affı Başvurunuzun ne şekilde yapılacağı belirlendikten sonra İmar Affından yararlanmak istediğiniz eviniz, işyeriniz ve binanız için Bakanlığa sizin adınıza ilgili teknik beyanlar yapılır.

Beyan sonrasında Devlete ödenecek Yapı Kayıt Bedeli Tektaş İmar Affı Uzmanlarınca hesaplanarak ilgili İmar Affı Yapı Kayıt bedelinin Nasıl, Nereye, Hangi açıklama ile yatıracağınızı gösterir Resmi Ödeme Belgesi adınıza hazırlanır. İlgili ödemenin yapılması ile Uzmanlarımız Bakanlık Sisteminden gerekli takibi sizin adınıza yaparak İmar Affı Onayını alıp; Yapı Kayıt Belgenizi çıkarır.  Yapı Kayıt Belgesinin çıkarılmasından sonra Uzmanlarımız ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlara İmar Affından yararlandığınızı gösterir Dilekçenizi hazırlar.

Teştaş ile İmar Affı Başvurusu

İmar affından yararlandığınız eviniz, işyeriniz ve binanıza İskanlı Tapusunu almak için Uzmanlarımız binanızın detaylı mimari projesini çizer, harita mühendisimiz gerekli zemin tespit tutanağını hazırlar, belediyeden ve diğer resmi kuruluşlardan gerekli resmi belge ve onayların alınması ise İmar Affı Dosyanız hazırlanarak Tapu Müdürlüğü’ ne teslimi yapılıp gerekli Onayların alınması ile İskanlı Tapularınız çıkarılarak size teslim edilir.

İmar Affı Başvurunuz ile Tektaş İmar Affı Uzmanlarımız baştan sona kadar tüm işlemlerinizi Tek elden takip ederek İmar Affından yararlanmanızı, İskanlı Tapunuzu almanızı sağlar ve süreç boyunca sizi bilgilendirir.