İmar Affı Proje Çizimi

İmar Affı Proje Çizimi Hizmetleri

İmar affından yararlanmak için Binadan 1 (BİR) hak sahibinin Tektaş İmar Affına başvurusu ile Uzmanlarımız eviniz, işyeriniz, binanız ve kooperatifinizde tüm inceleme ve teknik ölçümleri yapar; elde edilen bilgiler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na İmar Affı Başvurunuzun nasıl yapılması gerektiği belirlendikten sonra adınıza ilgili İmar Affı beyanı yapılır. İmar Affı Proje Çizimi Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra İskanlı Tapu aşamasında gereklidir.

İmar Affı için Devlete ödenecek Yapı Kayıt Bedeli Tektaş İmar Affı Uzmanlarınca hesaplanarak ilgili İmar Affı Yapı Kayıt bedelinin Nasıl, Nereye, Hangi açıklama ile yatıracağınızı gösterir Resmi Ödeme Belgesi adınıza hazırlanır. İlgili ödemenin yapılması ile Uzmanlarımız Bakanlık Sisteminden gerekli takibi sizin adınıza yaparak İmar Affı Onayını alıp; Yapı Kayıt Belgenizi çıkarır. Yapı Kayıt Belgesinin çıkarılmasından sonra Uzmanlarımız ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlara İmar Affından yararlandığınızı gösterir Dilekçenizi hazırlar.

Tektaş İmar Affı Proje Çizimi

İmar affından yararlandığınız eviniz, işyeriniz ve binanıza İskanlı Tapusunu almak için Uzmanlarımız binanızın İMAR AFFI PROJE ÇİZİMİ yapılır, harita mühendisimiz gerekli zemin tespit tutanağını hazırlar, belediyeden ve diğer resmi kuruluşlardan gerekli resmi belge ve onayların alınması ise İmar Affı Dosyanız hazırlanarak ile İmar Affı Proje Çizimi ile Tapu Müdürlüğü’ ne teslimi yapılıp gerekli Onayların alınması ile İskanlı Tapularınız çıkarılarak size teslim edilir.

Tektaş İmar Affı; uzman kadrosu ile baştan sona kadar tüm işlemlerinizi takip ederek İmar Affından yararlanmanızı, İskanlı Tapunuzu almanızı sağlar ve süreç boyunca sizi bilgilendirir.