Skip to content

İmar Affı Proje Çizimi

İmar Affı Proje Çizimi Hizmetleri

İmar affından yararlanmak için Binadan 1 (BİR) hak sahibinin Tektaş İmar Affına başvurusu ile Uzmanlarımız eviniz, işyeriniz, binanız ve kooperatifinizde tüm inceleme ve teknik ölçümleri yapar; elde edilen bilgiler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na İmar Affı Başvurunuzun nasıl yapılması gerektiği belirlendikten sonra adınıza ilgili İmar Affı başvurusu yapılır. Yapılan başvuru sonrası sistem üzerinden belirlenen Yapı Kayıt Bedelinin ödenmesi ile binanızın Yapı Kayıt Belgesi çıkarılır. Yapı Kayıt Belgesinin çıkarılmasından sonra Uzmanlarımız ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlara İmar Affından yararlandığınızı gösterir Dilekçenizi hazırlar. Bu dilekçelerin ilgili idareye verilmesi ile İmar Addı başvurunuz ile ilgili 1. ETAP işlem bitmiştir.

İmar Affı Proje Çizim hizmeti 1. Etap tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin tamamının Kat Mülkiyet çıkarılması için mutabık kalındıktan sonra Uzmanlarımız tarafından yapılmakta diğer resmi belgeler ile yapılan başvuru üzerine hak sahipleri için ilgili tapu dairesinden kat mülkiyet tapusu çıkarılmaktadır.

Tektaş İmar Affı Proje Çizimi

İmar affından yararlandığınız eviniz, işyeriniz için Kat Mülkiyet Tapusunu almak için Uzmanlarımız binanızın İMAR AFFI PROJE ÇİZİMİ yapılır, harita mühendisimiz gerekli zemin tespit tutanağını hazırlar, belediyeden ve diğer resmi kuruluşlardan gerekli resmi belge ve onayların alınması ise İmar Affı Dosyanız hazırlanarak ile İmar Affı Proje Çizimi ile Tapu Müdürlüğü’ ne teslimi yapılıp gerekli Onayların alınması ile Kat Mülkiyet Tapularınız çıkarılarak size teslim edilir.

Tektaş İmar Affı; uzman kadrosu ile baştan sona kadar tüm işlemlerinizi takip ederek İmar Affından yararlanmanızı, İskanlı Tapunuzu almanızı sağlar ve süreç boyunca sizi bilgilendirir.