İmar Barışı Başvuru

İmar Barışı Başvurusu

Binadan 1 (BİR) hak sahibinin Tektaş İmar Barışına Başvurusu ile Uzmanlarımız eviniz, işyeriniz ve binanızda gerekli tüm inceleme ve teknik ölçümleri yapar; elde edilen bilgiler neticesinde İmar Barışı Başvurunuzun nasıl yapılması gerektiğine karar verildikten sonra İmar barışından yararlanmak istediğiniz eviniz, işyeriniz ve binanız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığa adınıza İmar Barışı beyanı yapılır. Beyan ile Yapı Kayıt belgesi için Devlete ödenecek Yapı Kayıt Bedeli Tektaş İmar Barışı Uzmanlarınca hesaplanıp; Yapı Kayıt Bedelinin Nasıl, Nereye, Hangi açıklama ile yatıracağınızı gösterir Resmi Ödeme Belgesi adınıza hazırlanır. Ödemenin tarafınızca yapılması ile Uzmanlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sisteminden gerekli takibi yaparak Bakanlık Onaylı Yapı Kayıt Belgenizi çıkarır. Uzmanlarımız ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlara eviniz, işyeriniz ve binanız için İmar Barışından yararlandığınızı gösterir Dilekçeyi hazırlar.

Tektaş İmar Barışı Başvuru Hizmeti

İmar barışından yararlandığınız eviniz, işyeriniz ve binanıza İskanlı Tapu almak için Uzmanlarımız binanızın detaylı mimari projesini çizer, harita mühendisimiz gerekli çap röperli kroki ile zemin tespit tutanağını hazırlar, belediyeden ve diğer resmi kuruluşlardan gerekli resmi belgelerin temin edilmesi ile İmar Barışı Dosyanız hazırlanarak Tapu Müdürlüğü’ ne müracaat edilir. Tapu’ dan gerekli Onayların alınması ile İskanlı Tapularınız çıkarılarak size teslim edilir.

Tektaş İmar Barışı Uzmanlarımız İmar Barışı Başvurunuz ile tüm işlemlerinizi Tek Elden takip ederek İmar barışından yararlanmanızı, İskanlı Tapunuzu almanızı sağlar ve süreç boyunca sizi bilgilendirir.