Skip to content

İmar Barışı Başvuru

Binadan 1 (BİR) hak sahibinin Tektaş İmar Barışına Başvurusu ile Uzmanlarımız eviniz, işyeriniz ve binanızda gerekli tüm inceleme ve teknik ölçümleri yapar; elde edilen bilgiler neticesinde İmar Barışı Başvurunuzun nasıl yapılması gerektiğine karar verildikten sonra İmar barışından yararlanmak istediğiniz eviniz, işyeriniz ve binanız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına adınıza İmar Barışı başvurunuz yapılır. Beyan ile Yapı Kayıt belgesi için Devlete ödenecek Yapı Kayıt Bedeli belirlenir. Yapı Kayıt Bedelinin ödenmesinden sonra Uzmanlarımız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sisteminden gerekli takibi yaparak Bakanlık Onaylı Yapı Kayıt Belgenizi çıkarır. Uzmanlarımız ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlara eviniz, işyeriniz ve binanız için İmar Barışından yararlandığınızı gösterir Dilekçeyi hazırlar. Bu dilekçelerin ilgili idarelere teslimi ile imar affı başvurunuz tamamlanmış olur.

Tektaş İmar Barışı Başvuru Hizmeti

İmar barışından yararlandığınız eviniz, işyeriniz ve binanıza Kat Mülkiyet Tapusunu almak için Uzmanlarımız binanızın detaylı mimari projesini çizer, harita mühendisimiz gerekli çap röperli kroki ile zemin tespit tutanağını hazırlar, belediyeden ve diğer resmi kuruluşlardan gerekli resmi belgelerin temin edilmesi ile İmar Barışı Dosyanız hazırlanarak Tapu Müdürlüğü’ ne müracaat edilir. Tapu’ dan gerekli Onayların alınıp; gerekli resmi ödemeler yapıldıktan sonra Kat Mülkiyet Tapularınız çıkarılarak size teslim edilir.

Tektaş İmar Barışı Uzmanlarımız İmar Barışı Başvurunuz ile tüm işlemlerinizi Tek Elden takip ederek İmar barışından yararlanmanızı, Kat Mülkiyet Tapunuzu almanızı sağlar ve süreç boyunca sizi bilgilendirir.