İnşaat

İnşaat; bina, altyapı, ulaşım, köprü, yol, endüstriyel sanayi yapıları gibi insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkan inşa etme sürecidir. İnşa etme süreci tamamen sistematik bir şekilde ilerlemektedir. Bu alanda inşaat mühendisleri, mimarlar, elektrik ve makina mühendisileri, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlar bir arada çalışmaktadır. En basit ifadeyle bir proje çizilir, bu projeye uygun olarak sahada yapı inşa edilir. Bu bağlamda bakıldığında inşaat genel tabir ile bina dikmekten çok daha fazlasıdır. Şirketimiz uzman teknik kadrosu ile kentsel dönüşüm, bina güçlendirme hizmetleri sunmaktadır.

İnşaat Projeleri Nedir?

İnşaat projeleri, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan ve birçok alanın ortaklaşa bir çalışma yürüttüğü projelerdir. İnşaat projelerinin bitiminde eksiksiz bir yapı ortaya çıkması beklendiğinden dolayı, projenin her aşamasında çalışan uzmanlar oldukça önemlidir. Çünkü, yapı tamamlandıktan sonra bu eksikliklerin düzeltilmesi oldukça güçtür ve yüksek maliyet gerektirir. Bu nedenle, mimari ve statik projeyi oluşturan inşaat mühendisi ve mimarların açıklayıcı ve uygulamaya yönelik, eksiksiz projeler üretmeleri gerekmektedir. Saha mühendisleri, üretim aşamasında ekibini ve malzeme kontrollerini iyi bir şekilde yönetmelidir. İşçilerin de uygulama konusunda yetkin kişilerden oluşması ve projeyi doğru bir şekilde sahada uygulaması gerekir.

Kaba İnşaat – İnce İnşaat Nedir?

Kaba inşaat en özet ifadeyle yapının taşıyıcı sistem iskeletidir. Kaba inşaat, yapı temelinin atılması, beton kolonların, kirişlerin ve döşemlerin ortaya çıkartılmasını kapsamaktadır. İnce inşaat ise iskeleti ortaya çıkan yapının sıva, boya, kaplama, zemin döşeme gibi iç ve dış cephe çalışmalarını ifade etmektedir.

İç mekan ince inşaatı, kullanılacak yapının daha işlevsel ve konforlu olmasını sağlamaktadır. Zemin döşemesi, duvar tasarımı, asma tavan çalışmaları, iç mekân kapı yenilemesi, sıva işleri, dekoratif uygulamalar iç mekan ince inşaat kapsamına girmektedir. Dış mekan ince inşaatı ise dış cephe kaplamaları gibi uygulamaları içermektedir. Isı ve ses izolasyonu gibi yaşam konforunu arttıracak uygulamalar da dış mekan inşaatı kapsamında değerlendirilir.

İnşaat Ruhsat İşlemleri için Gerekli Belgeler

İnşaat faaliyetlerinin yürütülmesi için Belediye İmar Müdürlüğü tarafından inşası yapılacak bina için hazırlanan tüm projeler incelenir yapılan incelemeler neticesinde inşaat çalışmalarına izin verilir. İnşaat ruhsatı alındığı andan itibaren 2 yıl içerisinde inşaata başlanabilir. 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya başlanan inşaat 5 yıl içerisinde bitirilmezse, ruhsat geçerliliğini kaybetmektedir. Bu durumda yeniden ruhsat çıkartma işlemleri tekrarlanmalıdır.

200 m² altı ve 200 m² üstü yapılar için ortak alınması gereken belgeler

 • Ruhsat başvuru dilekçesi.
 • Aplikasyon Belgesi
 • İmar durumu
 • Mimari Proje
 • Mimarlar Odası’ndan sicil belgesi
 • Statik Proje
 • İnşaat Mühendisi Oda Sicil Belgesi
 • Sıhhi Tesisat Projesi
 • Makine Mühendisi Oda Sicil Belgesi
 • Elektrik Tesisatı Projesi
 • Elektrik Mühendisi Oda Sicil Belgesi
 • Zemin Etüt Raporu
 • Harita Uygulama Sorumlusu ve Evrakları
 • Yapı Müteahhidi ile ilgili Belgeler

200 m² üstü yapıların ayrıca alması gereken belgeler

 • Yapı Denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgesi
 • Yapıya ilişkin bilgi formu
 • Yapı denetim şirketi ücretinin %20’lik kısmını yatırdığını gösteren banka dekontu
 • Şantiye şefi sözleşmesi