Hizmet Başvuru Formu

Tektaş Hizmet Başvuru Formu

BAŞVURULAR ÜCRETSİZDİR.

Sektörün Lider Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM; İmar Affı ve İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi oluşturma, Kat İrtifakı kurma, Kat mülkiyeti alma, Belediye ve Hazine arazileri üstündeki Gecekondu ve Kaçak Binaların arsa satışı için hizmet verdiği gibi Kentsel Dönüşüm kapsamında da Deprem Risk Raporunuzun hazırlanması, Binanız Deprem Testinin yapılıp Deprem Dayanıklılık Raporunuzun hazırlanması, Kentsel Dönüşüm Kredinizin çıkarılması, Bina Ortak Karar Protokolü ile 1/3 Azınlık Hisselerinin Bakanlıktan Satışının yapılması, Binanızın Kentsel Dönüşüm Sürecini ve Yıkılmasını Durdurmak; İdarece Onaylanmış Raporu İnceletmek, Kentsel Dönüşüm Alanı oluşturmak ve İmar Tadilatının yapılması, TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm Sistemi ile BİNANIZIN Yeniden İnşaası, Yeni Yapılacak Binanızın Projelerinin çizilmesi, Mevcut Binanıza Güçlendirme yapılması, Kentsel Dönüşüm Danışmanlığının verilmesi gibi KENTSEL DÖNÜŞÜM kapsamında Tüm Hizmetleri TEK ELDEN uzman kadromuz ile sunmaktayız.