Skip to content

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel dönüşüm, adından da anlaşılacağı üzere şehrin önemli bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının risk belirlenmesi kapsamında yeniden yapılaştırılmasıdır. Kentsel dönüşüm kararı verilen bir bölgede sistematik bir çalışma izlenmelidir. Aksi takdirde inşaatın uygulanacağı bölgede toplu bir yıkım ve inşaat çalışmaları olur, bu durumda da çevreye ciddi rahatsızlıklar verilebilir. Kentsel dönüşüme girecek olan bölge için kentsel dönüşüm projeleri hazırlanır. Bu projeler ile yenileme süreci daha sistemli bir şekilde ilerler. Şirketimiz uzman ekibi ile kentsel dönüşüm, bina güçlendirme, deprem testi, projelendirme hizmetlerini vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Projeleri Oluşturulmasındaki Amaç Nedir?

Bilindiği üzere, Türkiye coğrafi konum açısından ciddi bir deprem tehdidi altındadır. 17 Ağustos 1999 depreminde resmi kayıtlara göre 18.373 ölüm, 48.901 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Ankara’dan İzmir’e kadar hissedilen depremin şiddeti kadar yapıların depreme hazırlıksız olması da bu can kayıplarındaki en büyük etkendir. Bu nedenle ülkemizde kentsel dönüşüm projeleri bir zorunluluk haline geldi. Riskli olduğu tespit edilen her yapının bir an önce harekete geçirilerek sağlıklı bir hale getirilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin en büyük amacı doğal afetlerde can ve mal kayıplarının önüne geçmektir.

Projeler Nerelerde ve Nasıl Uygulanır?

Dönüşümün odağı insandır. İnsan yaşamının daha güvenli ve kaliteli olması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde kentsel dönüşüm yalnızca hasarlı yapıların bulunduğu bölgelere uygulanmaz. Düşük standartlı ve niteliksiz yapılar da kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilir. Kentsel dönüşüm projeleri konaklama, okul, iş yeri ve benzeri yaşam alanları da dikkate alınarak bütün bir kent planlaması yapılarak çizilmektedir.

Kentsel dönüşüm projeleri uygulanmadan önce yapıları güçlendirme yoluna başvurulabilir. Ancak, güçlendirme ile kurtarılamayan yapıların bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm kararı uygulanır.

Yerinde Dönüşüm Nedir?

Yerinde dönüşüm kavramı, kentsel dönüşüm kapsamına giren konut, işyeri ve her türlü  yapının risk teşkil etmesi halinde yıkılarak aynı arsaya belediye tarafından belirlenen imar koşullarında yeniden inşa edilmesidir. Kentsel dönüşüm kapsamına giren bölgelerde ilk tercih edilen uygulama yerinde dönüşümdür. Ancak her zaman zemin ve diğer koşullar yerinde dönüşüm için uygun olmayabilir.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yerinde dönüşüm uygulanamayan bölgeler için rezerv alanları tespit edilmektedir. Rezerv alanları kentsel dönüşüm uygulanacak olan alana en yakın bölgelerden seçilen boş araziler olmalıdır. Ayrıca yeni yerleşim yeri olarak kullanıma da uygun olarak seçilmelidir. Kamu mülkiyeti bulunması da zorunlu kılınan bu arazilerin, yapılaşma kapsamında uygun zemin koşullarını da taşıması gerekir. Depreme karşı dayanıklı yapılar oluşturmak için girişilen kentsel dönüşüm, uygun olmayan zeminlere yapıldığında amacına ulaşmamış olacaktır.

Kentsel Dönüşüm Projeleri Neden Önemlidir?

Kentsel dönüşüm projeleri, kentsel dönüşümün sistematik bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir. Ayrıca, yeni inşa edilecek yapıların sağlıklı olması ve bunun yetkili kişilerce tespit edilmesi de projenin amacına ulaşması için azami önem taşımaktadır.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.