Skip to content

Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel dönüşüm, kullanım ömrünü tamamlamak üzere olan veya doğal afetlerde can ve mal güvenliği bulunmayan yapıların yıkılarak yerlerine çağa uygun, güvenli yapıların inşa edilmesidir. Kentsel dönüşümün en önemli amacı, olası bir doğal afet durumunda can ve mal kaybını en aza indirmektir. Bu nedenle, gerek kat maliklerinin gerekse de devlet tarafından yapılan riskli yapı tespitinin ardından; riskli olduğu belirlenen, kentsel dönüşüm şartları sağlanan binalar için bir an önce harekete geçilmelidir.

TEKTAŞ uzman ekibi ile kentsel dönüşüm, müteahhitlik, deprem testi, bina güçlendirme hizmetleri vermektedir.

Riskli Yapı Tespiti Nedir?

Yapıların kentsel dönüşüm kapsamına girmesi için öncelikle riskli yapı tespiti yapılmalıdır. Bu konuda öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisanslı kuruluşlar tarafından bina taşıyıcı sistemi ve binanın oturduğu zeminde yönetmeliğe uygun olarak gerekli teknik tespitler yapılır. Bu tespitler sonucunda hazırlanan Riskli Yapı Tespit Raporu ilgili Belediye ve/veya Bakanlıkça onaylanması ile bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girmiş olur.

Riskli yapı tespiti için kat maliklerinden birinin bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlardan aldığı riskli yapı tespit raporu, tapu ve kimlik fotokopisi gibi resmi evraklar ile birlikte rapor onayı için ilgili İdareye başvurması yeterlidir. Binanın riskli olduğunu gösteren raporun İdarece onayı ile bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girmiş olur; bundan sonraki tüm işlemler için hak sahiplerinin üçte ikisinin onayı gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm şartları, kentsel dönüşümün uygulanabilmesi için bakanlık tarafından önceden belirlenmiş şartlardır. Öncelikli olarak, riskli yapının bir uzman tarafından tespit edilmesi gerekir. Bu tespit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Lisanslı kuruluş tarafından hazırlanan Riskli Yapı Tespit Raporu ilgili idare tarafından onaylandıktan sonra binanın riskli olduğu tapu müdürlüğüne bildirilerek bina tapu kaydına “ Risklidir” şerhi işlenir.

Tapu müdürlüğü, kentsel dönüşüm şartları sağlanan yapıların kat maliklerine bir bilgilendirme tebligatı göndermektedir. Her bir kat malikine giden tebligat sonrası, her birinin 15 gün içerisinde onaylı riskli yapı tespit raporuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Yapılan itirazı değerlendirecek itiraz komisyonu üyeleri; üniversitelerin ilgili bölümlerinden gelen dört adet öğretim üyesi ve üç adet bakanlık yetkilisinden oluşmaktadır. Riskli yapı tespitine yapılan itiraz ilgili komisyon tarafından görüşülüp; sonuç kat maliklerine tebliğ edilir. Binanın riskli olduğu komisyonca da tespit edildikten sonra 60 gün içinde Kat malikleri üçte ikilik çoğunlukla binalarının yıkılıp yapılması ile ilgili tüm kararları alıp ilgili idareye bildirmek durumundadır.

Kat malikleri 15 günlük itiraz haklarını kullanmadıkları takdirde rapor kesinleşmiş sayılır ve yapının kentsel dönüşüm şartları sağladığı kesin bir şekilde kabul edilir. Ardından, kentsel dönüşüm için kat maliklerinin sahip olduğu mülklerin değerini ölçtürmeleri sağlıklı olacaktır. Bu görevi ise Sermaye Piyasası Kurulu üstlenmektedir.

Yapının riskli olduğunun tespit edilmesi yani binanın kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girmesi ile kat maliklerinin en az üçte ikilik çoğunlukla müteahhit belgesi bulunan bir firmayı seçip, binalarının yıkılıp yapılması ile ilgili  karar almaları gerekmektedir. Müteahhit ile yapılan anlaşma sonrasında yapı için yıkım ruhsatı çıkartılarak işlemlere başlanır. Yapılarınızı teslim edebileceğiniz, daha güvenli yarınlar için Tektaş Kentsel Dönüşüm ile iletişime geçebilirsiniz.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.