Skip to content

Kentsel Dönüşüm Sorgulama

Yapılar için hazırlanan riskli yapı tespit raporu ile yapıların depreme karşı dayanıklı olmadığı tespit edilirse ve gerekli prosedürler tamamlanırsa yapı kentsel dönüşüm kapsamında sayılmaktadır. Binalarınızın veya iş yerinizin kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığını online olarak öğrenebilirsiniz. Bunun için belediyelere, bakanlık il müdürlüklerine başvuruda bulunabilir, e-devlet uygulaması üzerinden de öğrenebilirsiniz. Şirketimiz uzman kadrosu ile danışmalık, kentsel dönüşüm , bina güçlendirme, müteahhitlik, deprem testi hizmeti vermektedir.

Hangi Yapılar Kentsel Dönüşüm Kapsamındadır?

6306 sayılı kanuna göre kentsel dönüşümün amacı; “Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre yapılar değerlendirildiğinde bazı noktalar kentsel dönüşüm zorunluluğunu ortaya çıkartmaktadır.

Yapıların deprem riski taşıyan bölgelerde bulunması, riskli yapı tespit raporuna göre yapının riskli durumda olduğunun tespit edilmesi ve kat malikle arasında oy çokluğunun sağlanması sonucunda kentsel dönüşüm kararı uygulanmaktadır.

Bakanlık tarafından belirlenen riskli alanlar bulunmaktadır. Bir bölgenin riskli alan sayılabilmesi için en az 15.000 m² olması gerekmektedir.

Kentsel dönüşüme karar verilmesi durumunda devreye müteahhit şirketler girer. Kat malikleri müteahhit firmayla anlaşır. Ardından, anlaşma koşulları çerçevesinde hak sahibi yeni binadaki dairesini alır. Ya da şirket tarafından gayrimenkulün değeri sahibine ödenerek bir anlaşma yoluna da gidilebilir. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binadaki kat malikinin koşulları saplaması halinde devletten  kira yardımı isteme hakkı da bulunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Sorgulama Ekranına Nasıl Giriş Yapılır?

İstanbul için kentsel dönüşüm sorgulama ekranı Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuştur. Linke (http://cbssr.ibb.gov.tr/kentseldonusum/) tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

Sayfa açıldığında kentsel dönüşüm sorgulama yapmak için sizden bazı bilgiler istenmektedir. TC. Kimlik numaranız, ilçe, ada, parsel gibi konut bilgilerini sisteme girin. Ardından sistem arama yaptığınız konutun kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığını çıkaracaktır. Dilerseniz tapunuz ile bağlı olduğunuz belediyeye veya bakanlık il müdürlüklerine başvuruda bulunarak konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yapının Bulunduğu Ada ve Parsel Nasıl Öğrenilir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü parsel sorgulama uygulamasından veya E-Devlet üzerinden web tapu uygulamasından yapının bulunduğu ada ve parsel numarası oldukça kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir.

Kentsel Dönüşüm için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kentsel dönüşüm sorgulama sonucunda, yapı kentsel dönüşüm kapsamında çıkarsa hazırlamanız gereken bazı belgeler bulunmaktadır.

– TC. Kimlik fotokopisi

– Konut veya işyerinin tapu senedi

– Riskli yapı tespit raporunu ait inceleme formu

– Yapının tahliye edildiğine dair yeni adresi gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği

Bu belgelerin ilgili kuruma verilmesinin ardından kentsel dönüşüm kararı kapsamında yıkım başlar. Müteahhit firmalar anlaşma kapsamında yeni yapı yapılacaksa uygulamaya geçerler. Müteahhit ile yapılan anlaşma kapsamında yeni binanın inşasının tamamlanması ile hak sahipleri yeni evlerini teslim alır.

Kentsel dönüşüm kapsamında bulunan yapılarınızı güvenilir bir şirkete emanet etmek istiyorsanız Tektaş Kentsel Dönüşüm ile iletişime geçebilirsiniz. Söz verilen zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle depreme dayanıklı yapılara sahip olabilirsiniz.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.