Skip to content

Riskli Yapı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesine göre riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı tespit edilen yapılar Riskli Yapı olarak tanımlanmıştır. Yine aynı kanuna göre, riskli yapıların tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisans verilmiş şirketlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bir binanın riskli olup olmadığı 6306 sayılı kanunda belirtilen “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’ a” göre belirlenmektedir. Yetkililer bu esaslar kapsamında yapı için risk raporu hazırlarlar. TEKTAŞ olarak riskli yapı tespiti, kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme kapsamında da uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Riskli Yapı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Riskli yapı tespit başvurusu için kat maliklerinden birinin tapu, kimlik fotokopisi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisans verilmiş şirkete başvuruda bulunulması yeterlidir. Riskli yapı tespit bedeli hak sahipleri tarafından ödenmektedir.

Riskli yapı tespit işlemleri, bina taşıyıcısının Betonarme, Yığma veya Karma olmasına bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde Binanın Riskli Olmadığı kanaatine varılır ise Bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girmez ve bina kullanılmaya devam edilir. Aksi halde bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamında hak sahiplerinin kararına göre yeniden inşaa edileceği gibi uygun olan binalara güçlendirme de yapılabilir.

Riskli Yapı Olduğu Tespit Edilen Yapılan için İzlenen Süreç Nedir?

Lisanslı şirketler tarafından riskli yapı olduğu tespit edilen, yapılar için tapu müdürlüğünce tüm kat maliklerine bir tebligat gönderilir. Bu tebligatta binanın riskli olduğu belirtilir ve kullanıma devam edilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda bir ikaz içermektedir. Bu tebligata 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. Bu itiraz için ilgili Belediye’ ye veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Ayrıca itiraz edenin gayrimenkul sahibi olduğunu gösteren tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, gönderilen tebligat gibi belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Kat malikleri tarafından yapılan itiraz ilgili itiraz komisyonunda görüşülüp sonuca bağlanır. İtiraz komisyonu öğretim üyeleri ve bakanlık tarafından görevlendirilen kişiler tarafından oluşmaktadır. İtirazın kabul edilmesi halinde tapu müdürlüğüne bildirimde bulunularak yapı, riskli şerhi kaldırılır. İtirazın kabul edilmemesi halinde, yapı kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girmektedir. Riskli olduğu tespit edilen binanın yıkılması için hak sahiplerine 60 gün süre verilmektedir.

Bu süre içerisinde hak sahipleri binanın yıkılıp yeniden yapılması için Müteahhitlik Belgesi sahibi Şirket ile en az üçte ikilik çoğunlukla karar alması ve bu kararın ilgili idareye bildirilmesi gerekmektedir. Eğer bu yönde bir karar alınamaz ise 60 gün sonunda 30 günden az olmak üzere ilave süre verilerek ilgili idare tarafından yıkım ile ilgili son uyarı yapılır; bu süre içinde bina yıkılmamış ise yıkım ücreti hak sahiplerinden alınmak üzere riskli bina idare tarafından yıktırılır.

Kat maliklerinin üçte ikilik oy çoğunluğu ile binanın yıkılıp yerine yeni bina yapılması tercih edileceği gibi eğer teknik bir rapor ile binanın güçlendirilebileceği tespit edilir ise bina için güçlendirme kararı da alınabilir.

Yapılarınızda herhangi bir risk olduğunu, kullanım ömrünü tamamladığını ve bir doğal afet karşısında can güvenliğinizin tehlikede olduğunu düşünüyorsanız Tektaş Kentsel Dönüşüm ile iletişime geçerek risk raporu hazırlatabilirsiniz.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.