Skip to content

Riskli Yapı Tespit Raporu

6306 sayılı kanun gereğince, afet riski altındaki binaların kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilmesi veya güçlendirilmesi gerekiyor. Yapıların risk taşıyıp taşımadığını öğrenmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görevlendirilen lisanslı şirketler ile iletişim kurulması gerekmektedir. Bu şirketlerden alınan riskli yapı tespit raporunun ilgili belediye veya bakanlıkça onaylanması ile bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girer. Şirketimiz riskli yapı tespit raporu hazırlama, kentsel dönüşüm, bina güçlendirme, projelendirme ve müteahhitlik kapsamında tecrübeli kadrosu ile hizmet vermektedir.

Riskli Yapı Tespit Raporu Nasıl Alınır?

Riskli yapı tespit raporu almak için kat maliklerinden birinin veya onun kanuni temsilcisinin dilekçe, tapu fotokopisi ve kimlik fotokopisi ile bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şirketlere başvuru yapması gerekiyor. Başvuru için tüm kat maliklerinin onayına gerek yok. Yalnızca bir kişinin bile başvurusu dikkate alınıyor ve yetkili kişiler tarafından riskli yapı tespiti için gerekli teknik çalışmalar yapılabiliyor.

Riskli yapı tespiti, mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış olan tüzel kişiler riskli yapıları tespit etmek için bakanlıkça yetkilendirilebiliyor. Riskli yapı tespit raporu bedeli hak sahipleri tarafında ödenmektedir. Güncel fiyat bilgisi ve detaylar için şirketimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Riskli Yapı Tespit Raporu Onaylanması için Ne Yapılması Gerekir?

Yapı risk raporu, yetkili şirket teknik ekibi tarafından binada inceleme yapılarak oluşturulur; incelenip onaylanmak üzere ilgili belediyeye gönderilir. Bu raporun onaylanması için başvuru yapan kişinin iletişim bilgilerinin de yer aldığı bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Riskli yapı tespit raporunun belediye tarafından onaylanması bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girer.

Binanın riskli çıkması halinde tüm kat maliklerine bir tebligat gönderiliyor. Hak sahipleri isterler ise 15 gün içinde mevcut riskli yapı tespitine itiraz edebilirler. Yapılan itiraz yedi kişiden oluşan itiraz komisyonunda görüşülerek sonuca bağlanır. Bu komisyonun kararı ile binanın risk durumu tescil edilmiş olur. Eğer, bina risk taşımıyor ve kullanıma devam etmesinde bir sorun görülmüyorsa kat maliklerinin itirazları kabul ediliyor. Ancak, heyet tarafından da binanın riskli olduğuna kanaat getirilirse kat maliklerine yeniden bir tebligat gönderiliyor ve binanın 60 gün içerisinde boşaltılması gerektiği yazılı bir şekilde iletiliyor. Kat maliklerinin üçte ikilik onayının alınmasının ardından müteahhit bir firma ile kat maliklerinin anlaşması gerekmektedir. Bu aşamada hak sahipleri kentsel dönüşüm kanunu kapsamında kira yardımı veya kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilirler.

Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapı Satılabilir mi?

Yapının riskli olduğu tespit edildikten sonra yapı için şerh konulmaktadır. “Risklidir” şerhi nedeniyle tapu işlemlerinde bina üzerinde bu ibare görülmektedir. Kat maliki bu süreç içerisinde kendi alanını satmak isterse tapuda alıcıya binanın riskli olduğu bina üzerinde risklidir şerhi olduğu bilgi verilerek ancak satış işlemi yapılacaktır.

HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE HER KONUDA YARDIMCI OLALIM.