Skip to content

Kentsel Dönüşüm Sorularınızın Cevapları

Kentsel Dönüşüm Nedir ?

İzmit, Adapazarı en son Van depreminde depreme dayanıksız, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış binaların Ciddi CAN ve MAL KAYBINA Neden olduğunu HEP BERABER YAŞAYARAK ÖĞRENDİK.

Depreme Dayanıksız, KÖTÜ BİNALARIN; VATANDAŞIN TALEBİ ile kredi desteği, harç & vergi muafiyetleri sağlanarak, devlet teşviği ile DEPREME DAYANIKLI, OTOPARKLI, SOSYAL ve YEŞİL ALANLARA sahip MODERN, ESTETİK Binalara DÖNÜŞMESİ için 31.05.2012 tarihinde 6306 saylı KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU ( Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun ) yürürlüğe girmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU ile Eski, Depreme Dayanıksız, Ekonomik ömrünü tamamlamış Evinizi, Binanızı, İşyerinizi Başka Bir yere kaydırılma korkusu yaşamadan KENTSEL DÖNÜŞÜM AVANTAJLARINDAN yararlanarak bağlı olduğunuz belediyenin imarına göre SİZ YENİDEN İNŞAA EDEBLİRSİNİZ. Bunun için BELEDİYE, TOKİ, BAKANLIĞI beklemenize gerek yok; Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜME BİR MALİKİN TAPUSU İLE BAŞVURUDA BULUNMASI YETERLİ.

Devlet, Bakanlık, Belediye, Toki; Kentsel dönüşüm ile benim evimi bedelsiz yenileyecek.

Bakanlık, Belediyeler örnek teşkil etmesi amacı ile Riskli Alanlar ( kentsel dönüşüm alanı) oluşturup bu alanlarda projeler yaptığı doğrudur. Bu alanlar sınırlı ve az sayıda olup vatandaşı teşvik amaçlı yapılmıştır. Mevcut kötü bina sayısı düşünüldüğünde (2 milyon bina) tüm binaların BAKANLIK yada BELEDİYE tarafından yapılması söz konusu değildir.

Vatandaşlar kendi binalarını kentsel dönüşüm ile yenilenmesi için Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvurup binaları için Deprem Risk Raporu alıp, kentsel dönüşüm kredisi, vergi – harç muafiyetleri ile binalarını kendi seçtikleri müteahhit ile depreme güvenli inşaa edebileceklerdir. Yani kendi kentsel dönüşümünüzü SİZ YAPACAKSINIZ.

Devlet, Bakanlık, Belediye, TOKİ; Kentsel Dönüşüm kapsamında evimi elimden alıp karşılığında şehrin dışında yapılacak konutlardan ev verecek.

Böyle bir durum söz konusu değildir. Kanunun amacı depreme dayanıksız, eski binaların vatandaş talebi ile yenilenmesi olup hak sahibi olduğunuz arsada belediyenin vermiş olduğu imara göre binanızı kentsel dönüşüm ile yeniden inşaa edebilirsiniz. Bakanlık yada Belediye tarafından Riskli alan içinde bulunan hak sahipleri de arsadaki hisselerine göre kentsel dönüşümü yapan idarenin yeni yapacağı binalardan yer alacaklardır.

Kentsel dönüşüm hangi şehirleri kapsamaktadır?

Kentsel Dönüşüm tüm Türkiye’de tüm illeri, ilçeleri, mahalleri hatta köyleri dahi kapsamaktadır. Kentsel Dönüşüm vatandaş talebi ile gerçekleşmektedir. Eğer eski, depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış bir eviniz var ise Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvuruda bulunarak binanıza Deprem Risk Raporu alıp ve Kentsel Dönüşüm kanun kapsamında kentsel dönüşüm kredisi, harç – vergi muafiyet ve teşviklerinden yararlanarak binanızı Bağlı olduğunuz belediyenin imarına göre siz yapacaksınız.

Riskli yapı nedir?

6306 sayılı kentsel dönüşüm kanun kapsamında binadan BİR malikin Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvuruda bulunarak binasına Deprem Risk raporu alması ve bu raporun idarece onaylanması ile yapı RİSKLİ YAPI olur ve kentsel dönüşüm kapsamına girer. RİSKLİ YAPILAR vatandaş talebi ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; bağlı olduğu belediyenin verdiği imara göre yeniden inşaa edilecektir. Bu aşamada kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı, vergi, noter harç muafiyetleri ile belediye harç muafiyetleri ve teşviklerinden de yararlanacaklardır. Tüm bu süreçte TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM size hizmet vermektedir.

Hangi Binalar Kentsel Dönüşüm Kapsamına Girer?

TEKTAŞ olarak sahada binlerce binada yapmış olduğumuz teknik inceleme sonucu binanızda aşağıda belirtilen hususlar var ise binanız Riskli olabilir. Kesin sonuç için Teknik çalışmalar yapılmalıdır. Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm binayı kentsel dönüşme kapsamına sokmadan Bilgi Amaçlı Deprem Dayanıklılık Raporu hazırlayarak binanızın Risk Durumunu öğrenebilir arzu ettiğiniz zaman bu raporu resmi sürece sokup onay alıp binanızı kentsel dönüşüme sokabilirsiniz.

  • Binanız 2000 yılında önce yapılmış ise
  • Binanızın yapımında hazır beton kullanılmamış ise
  • Binanız kolonlarından karot ile beton örneği alınmış ve Beton Dayanımı C10 ve daha az ise
  • Bina bodrum katında rutubet, kolon, kiriş demirlerinde paslanma var ise
  • Bina bodrum katında su izolasyonu yok ise
  • Bina herhangi bir katındaki kolon, kirişlerde çatlaklıklar var ise
  • Bina herhangi bir katında yapılan tadilat sırasında taşıyıcı kolon, kiriş kesilmiş ise
  • Binanız zemininde oturma ve buna bağlı temelde farklı oturma, bina kolon kirişlerinde çatlaklıklar var ise BİNANIZ RİSKLİ OLABİLİR.

Binanızı Kentsel Dönüşüm kapsamına sokmadan da TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜME başvuruda bulunarak binanıza Bilgi Amaçlı Deprem Dayanıklılık Raporu alabilir istediğiniz zaman da resmi süreci başlatıp Riskli Binanızı Kentsel Dönüşüme sokabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm ile Mevcut Binamıza Fazladan Kat veya İmar Alabilir miyiz?

HAYIR.

Binanıza deprem risk raporu alıp binanızı kentsel dönüşüm kapsamına soktuktan sonra binanızı bağlı olduğunuz belediyenin imarına göre yapabilirsiniz. Bakanlık, belediye kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşaa edilecek binalara özel bir imar yada fazla kat vermemektedir. Sadece; Kentsel Dönüşüm Alanı ve Uygulama Alanları için imar tadilatı ile imar artışı talep edilebilir. Bu konuda TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Deprem Risk Raporu nasıl alınır?

Deprem risk raporu için bir binadan sadece bir malikin Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ e başvuruda bulunması yeterlidir. Deprem risk raporu için binada ortak karar alınmasına gerek yoktur.

TEKTAŞ bakanlığın istediği ve Yönetmeliklerinin öngördüğü tüm teknik çalışmaları binanızda yaparak; binanız için deprem risk raporunu hazırlayacak ve sizin adınıza raporu İdareden onaylatacaktır. Onaydan sonra bakanlık binadaki tüm kat maliklerine binaları için yapılan işlemler ve sonuçları hakkında bilgilendirme yazısı yazacaktır. Kat malikleri isterler ise hazırlanmış rapora itiraz edebilirler. İtiraz komisyonu hızlı bir şekilde bu raporu inceleyerek karara bağlar. Komisyon bina riskli kararı verdiğinde artık binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir.

Bu aşamadan sonra arsa hissesine göre 2/3 oranında karar alarak binanızı yeniden yapabilir veya 4/5 oranında karar alarak Deprem karşı Binanızı Güçlendirme yapabilirsiniz. Tüm bu süreçte TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM size hizmet vermektedir.

Kentsel dönüşümde bina ortak karar protokolü nedir?

TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ den Deprem Risk Raporu alarak binaları Kentsel dönüşüm kapsamına giren kat malikleri en az 60 gün içinde binalarını nasıl yapacaklarına, hangi müteahhide yaptıracaklarına, yeni paylaşım ve diğer tüm konular ile ilgili 2/3 çoğunlukla alacakları karara Bina Ortak Karar Protokolü denir. 4/5 çoğunluk ile binanızı güçlendirme de yapabilirsiniz) TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM Uzman Kadrosu ile bu konuda size hizmet vermekte ve Bina Ortak karar protokolünü sizin adınıza hazırlayıp İDAREYE sunmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamına girmiş veya girmesi planlanan binanız için kanun kapsamında yapılan işlemlerin, alınmış kararların denetlenmesi; var ise binanız için hazırlanmış Deprem Risk Raporunun kontrol edilmesi, konu hakkında detaylı bir çalışma hazırlanması için Tektaş Kentsel Dönüşüm olarak Siz Hak Sahiplerine Hizmet veriyoruz.

Kentsel dönüşüm süreci nasıl işliyor?

Binanızın Kentsel Dönüşüme girmesi için öncelikle Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ den binanıza Deprem Risk Raporu almanız gerekmektedir. Bina kat maliklerinden birinin rapor için TEKTAŞ’ a başvuruda bulunması yeterlidir. Deprem Risk Raporu TEKTAŞ tarafından İDAREDEN onay alındıktan sonra artık binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. Bakanlık tüm kat maliklerine bilgilendirme yazısı yazar. İsteyen kat maliklere hazırlanmış ve onaylanmış raporun yeniden incelenmesi için bakanlığa itirazda bulunabilir. İtiraz komisyonu binanın riskli olduğuna karar verdiğinde binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olur. Bu aşamadan sonra en az 60 gün içinde binanızı nasıl, hangi müteahhitle, hangi paylaşımla yapılacağına hisse oranına göre 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar Protokolünü karar bağlamanız gerekmektedir. Bina ortak karar protokolü TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm Uzmanlarınca hazırlanır ve İdareye sizin adınıza sunulur. Bu aşamadan sonra Yeni binanızın belediye projelerinin hazırlanacak, belediyeden inşaat izni alınacak, inşaat yapılacak, yapı denetim inşaatı kontrol edecek ve en son olarak yeni dairelerin iskanlı tapuların alınacaktır. Yada binada 4/5 çoğunluk ile Binanızı Güçlendirme kararı alıp, Bina Güçlendirme Projesini hazırlatıp, Güçlendirme uygulamasını yaptırıp sonrada tapudaki Risklidir Şerhini kaldırabilirsiniz. Deprem Risk Rapor alınması, Bakanlık onayı, Bina ortak karar protokolü süreci 1 ay, inşaat izni ve yeni binanın yapılması ise yaklaşık 18 ay , bina güçlendirme ise 4-6 ay sürmektedir.

Tüm bu süreçte TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM çözüm ortakları ile yanınızda size hizmet vermektedir.

Kentsel dönüşüm kanununun avantajları nelerdir?

Kentsel dönüşüm için binadan bir malikin TEKTAŞ’ a başvuruda bulunabilir; bina ortak kararına gerek yoktur. Rapor onaylandıktan sonra bina kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. Binanın yeniden yapımı ve diğer tüm kararlar için binada 2/3 çoğunluk yeterlidir. Mülk sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi veya kentsel dönüşüm kira yardımı kullanabilirler. Kiracılar ise yeni daire alımında devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, taşınma yardımı alabilirler.

Yeni bina için tüm noter harcı, belediye – tapu harçlarından muafiyet vardır. Daire satışında KDV oranı %1 dir. Genel olarak muafiyetlerin toplamı daire başı 20.000 TL dir. Kentsel Dönüşüm ile yenilenen binanızdaki mülk değerleri en az 1,5 kat artacaktır ve çocuklarınıza daha değerli ve depreme dayanıklı mülk bırakacaksınız.

TÜM bu muafiyet, kredi, yardımlar konusunda TEKTAŞ KENTSELDÖNÜŞÜM Uzman Kadrosu ile size yardımcı olmaktadır.

Riskli alan (Kentsel Dönüşüm Alanı) nedir? Riskli Alan Nasıl belirlenir? Riskli alan içindeki yeni binalar yıkılır mı?

Depreme dayanıksız, eski binaların bir arada bulunduğu ve / veya binaların oturduğu zeminin kötü olduğu; Belediye, Bakanlık teknik çalışmaları ve talebi sonucu Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan alanlara Riskli Alan / Kentsel Dönüşüm Alanı denir. Riskli alan içinde bulunan mülk sahipleri hak sahibidir.

Riskli Alanda Kentsel dönüşümü yapacak İdare veya Müteahhit Şirket ile hak sahipleri sözleşme imzalayarak mülk sahipleri sahip oldukları arsa payına göre yeni yapılacak binalardan yer alacaktır. Riskli alan içinde yeni yapılmış binalar isterler ise kapsam dışı kalabilirler.

TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM Uzman Kadrosu ile KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI oluşturmaktadır ve tüm süreci sizin için takip etmektedir.

Kentsel dönüşüm kapsamında binamızı yıkmadan güçlendirme yapabilir miyiz?

Binanızı; bağlı olduğu belediye imarına göre daha az katlı yapmak durumda kalıyorsanız kanun kapsamında binada 4/5 çoğunluk bina güçlendirme için karar aldığı takdirde binanızı yıkmadan binanızı deprem karşı güçlendirme yapabilirsiniz. Bina güçlendirme için de kentsel dönüşüm kredisi kapsamındaki devlet teşvikli bina güçlendirme kredisi kullanabilirsiniz. TEKTAŞ binanızın güçlendirmesinde de size yardımcı oluyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımını kimler, nasıl alır? Kentsel Dönüşüm kira yardımı ne kadardır?

Kentsel dönüşüm kira yardımını; binaları için Deprem risk raporu alarak binaları kentsel dönüşüm kapsamına girmiş bina ikamet eden mülk sahipleri ile riskli binada en az 1 yıldır kiracı olduklarını belgeleyen ( elektrik, su faturaları vs) kiracılar alabilir. Binada ikamet eden mülk sahipleri için Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 18 ay boyunca aylık 860 TL dir.

Riskli binada en az 1 yıl kiracı olduklarını belgeleyen kiracılar ise 1defaya mahsus toplu olarak 1720 TL Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı alabilirler. Kiracılar taşınmaya yardımına ek olarak gayrimenkul satın almak için Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanabilirler.

Kira yardımı için ilinizdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, İstanbul’ da iseniz binanızın bağlı olduğu Belediyeye başvurabilir , Ücretsiz ALO 181 Bakanlık Hattında bilgi alabilirsiniz.

Kimler Kentsel dönüşüm kredisi alabilir? Kentsel Dönüşüm Kredisi nasıl alınır?

TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM binanız için deprem risk rapor hazırlayıp idareden rapor onayı aldıktan sonra binanız Kentsel Dönüşüm kapsamına girer ve binadaki tüm kat malikleri, dükkan sahipleri kentsel dönüşüm kredisi kullanmaya hak kazanırlar. Kentsel Dönüşüm Kredisi daire başı 125.000 TL dir.

Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamına girmiş binada en az 1 yıl kiracı olduğunu belgeleyen kiracılarda başka bir yerden ev satın alırken kentsel dönüşüm kredisinden yararlanma hakları vardır.

Kentsel Dönüşüm Kredilerinizi; TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM Anlaşmalı Banka GENEL MÜDÜRLÜKLERİNDEN sizin için çıkarmaktadır. TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM aracılığı ile kredi kullanan hak sahiplerine en uygun kredi koşullarından yararlanabilmektedirler.

Ne kadar Kentsel dönüşüm kredisi alırım ve kentsel dönüşüm kredisi geri ödemesi nasıl yapılır?

Binanızın Kentsel Dönüşüme girmesi için öncelikle Bakanlık Yetkili Kuruluşu TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM’ den binanıza Deprem Risk Raporu almanız gerekmektedir. Bina kat maliklerinden birinin rapor için TEKTAŞ’ a başvuruda bulunması yeterlidir. Deprem Risk Raporu TEKTAŞ tarafından İDAREDEN onay alındıktan sonra artık binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir. Bakanlık tüm kat maliklerine bilgilendirme yazısı yazar. İsteyen kat maliklere hazırlanmış ve onaylanmış raporun yeniden incelenmesi için bakanlığa itirazda bulunabilir. İtiraz komisyonu binanın riskli olduğuna karar verdiğinde binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olur. Bu aşamadan sonra en az 60 gün içinde binanızı nasıl, hangi müteahhitle, hangi paylaşımla yapılacağına hisse oranına göre 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar Protokolünü karar bağlamanız gerekmektedir. Bina ortak karar protokolü TEKTAŞ Kentsel Dönüşüm Uzmanlarınca hazırlanır ve İdareye sizin adınıza sunulur. Bu aşamadan sonra Yeni binanızın belediye projelerinin hazırlanacak, belediyeden inşaat izni alınacak, inşaat yapılacak, yapı denetim inşaatı kontrol edecek ve en son olarak yeni dairelerin iskanlı tapuların alınacaktır. Yada binada 4/5 çoğunluk ile Binanızı Güçlendirme kararı alıp, Bina Güçlendirme Projesini hazırlatıp, Güçlendirme uygulamasını yaptırıp sonrada tapudaki Risklidir Şerhini kaldırabilirsiniz. Deprem Risk Rapor alınması, Bakanlık onayı, Bina ortak karar protokolü süreci 1 ay, inşaat izni ve yeni binanın yapılması ise yaklaşık 18 ay , bina güçlendirme ise 4-6 ay sürmektedir.

Tüm bu süreçte TEKTAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM çözüm ortakları ile yanınızda size hizmet vermektedir.