Skip to content

Belediye Harcı İadesi

Kentsel Dönüşüm Belediye Harcı İadesi

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerden; Belediye Harçları, Noter Harcı, Tapu Harcı, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi gibi vergi ve harçlar muafiyet kapsamında bulunmaktadır.

Ancak; 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanun kapsamında yeniden inşaa edilen binanın belediyedeki resmi işlemleri esnasında alınmaması gerektiği halde belediyeler tarafından Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında ( Ruhsat Harcı, Yol ve Tretuvar harcı, Tesisat Ücreti, Asansör Ruhsat Harcı, İskân ücreti, Yapı Kullanma İzin Harcı, Bina İnşaat Harcı, Proje Tasdik Harcı, Zemin Açma Harcı, Yol İşgaliye Ücreti vb adlarda) harçlar ve ücretler alınmaktadır.

Bilindiği üzere; bahse konu harçlar ve ücretler Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında bina inşaat aşamasında alınmaktadır. Oysaki 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu uygulama yönetmeliğinde, açıkça kanun kapsamında dönüştürülen yapılardan Belediye harçlarının alınmayacağı düzenlenmiştir. Alınmaması gerektiği halde bir takım sebeplerle alınmış harçların iadesi mümkündür.

Tektaş Kentsel Dönüşüm olarak Kentsel Dönüşüm Kanununa aykırı olarak haksahiplerinden alınmış Belediye Harcı İadesi için Uzman Kadromuz ile hizmet vermekteyiz. Detaylı bilgi için bizi arayıp Uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Kimler Belediye Harcı İadesi için Başvuru Yapabilir?

Uygulamada Belediye tarafından düzenlenen tahsilat makbuzunda bazen Müteahhit Firmanın ismi yazmakta bazen de arsa sahiplerinden birinin adı yazmaktadır. Bahse konu harçlarla ilgili belediyenin düzenlediği Tahsilat makbuzunda kimin adı yazıyorsa bu kişi ve şirket hangisi ise iade başvurusunda o bulunabilecektir.

Hangi Harçlar için Başvuru Yapılabilir?

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ilgili madde hükmü aşağıda olup Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına alınmış binalarla ilgili olarak Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınan harçlar iade alınabilir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Madde 16/9 (d-3)

d) Alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler şunlardır.

1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları.

2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları.

3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar.

Sonuç olarak yasal mevzuat uyarınca alınmaması gereken Belediye Harçlarının iadesi mümkündür. Detaylı bilgi için bizi arayıp Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanları ile görüşebilirsiniz.