İmar Affı Nedir?

İmar Affı Nedir?

İmar affı kanunu kaçak, ruhsatsız, iskansız projesine ve imara uygun olmayan ev, işyeri yani her türlü bina, kooperatif ve gecekondunun kayıt altına alınarak vatandaş ile devlet arasındaki mülkiyet sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşması amacı ile 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İmar affından 31.12.2017 tarihinden önce inşa edilmiş tamamen kaçak veya bir bölümü kaçak ev, işyeri, bina, kooperatif  hak sahipleri yararlanabildiği gibi hazine veya belediye arazisi üzerine kaçak olarak yapılmış binalar, gecekondularda yararlanabilmektedir. İmar Affından Yararlanmak için hak sahiplerinin TEKTAŞ İMAR AFFI’ e başvuruda bulunması yeterlidir. Peki, imar affı nedir?

 İmar Affı Nedir? & İmar Affının Yararları Nelerdir?

İmar affı nedir diyorsanız sorunuzu yanıtlayalım. İmar affından yararlanan hak sahipleri belediyelerin ve kurumların sağlamış oldukları elektrik, su, doğalgaz ve diğer alt yapı hizmetlerinden resmi olarak yararlanabilecekler; bu kaçak yapılar için hak sahipleri hakkında açılmış tüm davalar düşecek; Ayrıca imar affından yararlanan kişilere verilen tüm idari para cezaları İPTAL olacak; hak sahiplerinin kaçak, ruhsatsız, iskansız işyeri ve evleri için idarece verilmiş yıkım kararı da İPTAL olacaktır.

Hazine ve Belediye arazileri üzerindeki kaçak bina sahiplerinin TEKTAŞ İMAR AFFI’ na başvurmaları halinde tüm İmar affı süreçleri TEKTAŞ tarafından yürütülüp sonuçlandırılacaktır. Bakanlığa gerekli başvuruların yapılması ile İmar Affına giren binalarınızın üzerinde bulunduğu Hazine veya Belediye’ ye ait arsaların size satışını sağlar. Hak sahiplerinin talep etmesi halinde TEKTAŞ eski depreme dayanıksız binalarını Kentsel Dönüşüm’ e sokularak mevcut imara uygun iskanlı, depreme dayanıklı, iskanlı yeni ev, işyerlerine kavuşacaklardır. Tüm süreçte TEKTAŞ İMAR AFFI uzman personeli ile YANINIZDA.

Kooperatiflerin imara, ruhsata, projesine aykırılıkları nedeni ile iskanları bulunmayıp hak sahipleri evlerini, işyerlerini Kredili Alım Satım yapamamakta ve/veya gayrimenkullerini değerinin altında satmaktadırlar. TEKTAŞ İMAR AFFI olarak Uzman Kadromuz ile Kooperatiflerin TÜM İmar, Ruhsat ve Tapu Problemlerini çözüme kavuşturup; kooperatifin iskan tapularını çıkarıp; hak sahiplerinin talebi ile Kooperatifi Fesh ederek Bina Yönetimine geçmelerini sağlıyoruz. Böylece hak sahipleri iskanlı ev ve işyerlerine kavuşup; değerinde ve kredili alım satım imkanına kavuşmuş olurlar.
TEKTAŞ İMAR AFFI olarak Uzman Kadromuz ile Sizin Yanınızdayız. İmar affı nedir diyorsanız sorunuza bu şekilde cevap verebiliriz.

İmar Affı Nedir? İmar Affının Amacı Nedir?

İmar Affı Kanunu esas amacı mevcut kaçak, ruhsatsız, projesine ve imara aykırı ev, işyeri, bina, kooperatif hak sahipleri imar affı başvurusu ile kayıt altına alınarak tüm bu binaların hukuki ve alt yapı problemlerini çözmektir. Ayrıca arsa tapulu gayrimenkullerin tapuları imar affı ile iskanlı tapuya dönüşerek bu gayrimenkuller kredi ile satılmasının önünü açılacak böylece mülkün değeri de arttırarak ekonomiye katkı sağlanacaktır. BelediyeHazine arazilerindeki binaların hak sahipleri TEKTAŞ İMAR AFFI ile anlaşmaları halinde bu tür binalar İmar Affından yararlandırılıp sonrasında TEKTAŞ’ ın çalışmaları neticesinde binaların üzerinde bulunduğu Belediye ve Hazine arazilerinin satışı gerçekleştirilecektir. Hak sahiplerin talebi ile TEKTAŞ İMAR AFFI tarafından bu eski binalar Kentsel Dönüşüme sokularak iskanlı, depreme dayanıklı yeni binalarının inşaatı yapılıp; hak sahiplerine ev ve işyerleri teslim edilecektir.

İmar Affından Nasıl Yararlanırım?

Ruhsatsız, imarsız, kaçak ev, işyeri, bina, kooperatifiniz için İmar Affından yararlanmak amacı ile TEKTAŞ İMAR AFFI na başvuruda bulunmanız yeterlidir. TEKTAŞ İMAR AFFI Uzman Ekibi imar affından yararlanmak istediğiniz ev, işyeri, binanız için beyanlarınızı dikkate alarak gerekli tespitleri yapıp; İmar Affı Başvuru Evraklarınızı, Projenizi, Dosyanızı hazırlar. İmar Affı başvurunuzun resmileşmesi için İdarenin Yapı Kayıt Sisteminden Yapı Kayıt Belgesi oluşturulur. İmar affı talebinizin Onayı için İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli TEKTAŞ tarafından hesaplanıp İmar Affı Yapı Kayıt Belge Bedelinin İlgili İdareye yatırılması ile eviniz, işyeriniz, binanız İmar Affı kapsamına girer.

Tüm İmar Affı sürecinde TEKTAŞ İMAR AFFI olarak baştan sona sizin yanınızdayız. Uzmanlarımız imar affı süreci boyunca her aşamada imar affı dosyanız hakkında sizi bilgilendirecek, dosyanızın idareden onayını alıp; ev, işyeri, bina, kooperatifiniz için İmar Affından yararlanmanızı sağlayacaktır.

İmar Affında Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Hesabı Nasıl Yapılır?

İmar affı nedir? Ödemeniz gereken tutar nedir? İmar Affı için ödemeniz gereken Yapı Kayıt Belgesi Bedeli;  ev, işyeri, binanızın bulunduğu arsanın Emlak Vergisine Tabi Değeri ile Binanın Çevre Şehircilik Bakanlığınca belirlenen bina yapım maliyetinin toplamının “Arsa Rayiç Bedeli +  Bina İnşaat ( Yapım) Bedelinin”  %3 ila %5 idir. Ev, konut, meskenlerde İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli Oranı %3 olup işyeri ve benzeri ticari amaçla kullanılan yapılar için İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli Oranı %5’ dir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İmar Affı Yapı Kayıt Belgesi Bedeli kapsamında Bina İnşaat Yapım Bedeli m2 birim Fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

6) Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW

7) İskele, liman, tersane için 1500 TL/m2

8) İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ile bina niteliğinde olmayan yapılar için 150 TL/m2

Örnek İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli Hesabı

200m2 arsa içerisinde ruhsatsız, iskansız 3 katlı her katı 100m2 toplam 300m2 binanız olduğunuz düşünelim.

200m2 Arsanızın Emlak Rayiç Değeri ( Vergiye Tabi Olan)  100.000 TL  olsun,

300m2 Bina İnşaat (Yapım) Bedeli ise 300 m2 x 1000 TL/m2 = 300.000 TL dir.

Arsa Rayiç Değeri ile Bina İnşaat (Yapım) Bedeli toplamı = 100.000 TL + 300.000 TL = 400.000 TL dir.

Eğer Binanız Ev, Konut, Mesken ise İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli %3 olup;

İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli = 400.000 TL x %3 = 12.000 TL  dir.

Eğer Binanız İşyeri, Fabrika, İmalathane   ise İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli Oranı %5 olup;

İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli = 400.000 TL x %5 = 20.000 TL dir.

İmar Affı Yapı Kayıt Bedeli TEKTAŞ İMAR AFFI Teknik Personelince hesaplanmakta ve Tüm İmar Affı işlemleriniz titizlikle sizin adınıza yürütülmektedir.

İmar Affında Belediye ve Hazine Arazisi Üzerindeki Binaların Durumu Ne Olacak?

İmar affı nedir sorunuzu yanıtladık sonra bu sorumuza geçebiliriz. İmar affından yararlanmak istediğiniz binanız Belediye, Hazine, Kamuya ait arsa üzerinde ise İmar Affından yararlanmak için TEKTAŞ İMAR AFFI na yapacağınız başvuru ile Uzmanlarımız binanız için gerekli çalışma ve tespitleri yaparak İmar Affı Başvuru Evrakları ile Dosyanızı ve Yapı Kayıt Belgenizi hazırlayıp; İmar Affından yararlanmanızı sağlayacaktır. TEKTAŞ İMAR AFFI imar affına girmiş binanızın bulunduğu Belediye, Hazine, kamuya ait ARSANIN SATIŞI için gerekli çalışmaları tamamlayıp; ARSA SATIŞINI gerçekleştirir. Hak sahiplerinin talebi TEKTAŞ İMAR AFFI eski binanızı mevcut imara göre kentsel dönüşüm kapsamında imara uygun, iskanlı, depreme dayanıklı olarak yeniden inşaatı yapılıp yeni ev, işyeri tapularınız teslim edilir. İmar Affı kapsamında Kamu arazi satışları Sosyal Donatılar için tahsis edilmiş Hazine arazilerini KAPSAMAMAKTADIR.

Tüm bu süreçlerde TEKTAŞ İMAR AFFI uzman personeli sizin yanınızda olacak, tüm süreç sizinle beraber yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. Tüm bu süreçler imar affı nedir sorunuza yanıt verir.

İmar Affı Nedir? İmar Affından Hangi Binalar Yararlanamaz?

İmar Affı Kanunundan 31.12.2017 tarihinden sonra inşaa edilmiş ruhsatsız, kaçak, iskansız ev, işyerleri, binalar YARARLANAMAZ. Buna ek olarak İmar Affı kanunu son bölümünde belirtildiği üzere İstanbul Boğaziçi Öngörünüm Alanları, İstanbul Tarihi Yarımada (Sultanahmet, Süleymaniye, Topkapı Sarayı çevresi) ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında bulunan yapılar İmar Affından YARARLANAMAZ. İmar Affı kanunda yapılan son düzenleme ile İstanbul Boğaziçi Kanunu Kapsamında olupta kanunda belirtilen alanlarda bulunan haksahipleri İmar Affından YARARLANABİLİR. Boğaziçi İmar Affı için TEKTAŞ başvurmanız yeterlidir.

Tüm bu süreçlerde TEKTAŞ İMAR AFFI uzman personeli sizin yanınızda olacak, tüm süreç sizinle beraber yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır.

İmar Affı Nedir? İmar Affı Hangi Binaları Kapsar?

İmar affı nedir? Yukarıda belirtilmiş imar affına girmeyen binalar hariç; projesiz, kaçak, imara ve projesine uygun olmayan tüm binalar İmar Affından yararlanarak İmar Affı avantajlarından yararlanabilir.

Tüm bu süreçlerde TEKTAŞ İMAR AFFI uzman personeli sizin yanınızda olacak, tüm süreç sizinle beraber yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. İmar affı nedir sorunuzu bu şekilde cevaplandırabiliriz.