Skip to content

İmar Barışı Nedir?

İmar barışı yasası projesiz, iskansız, kaçak, imara aykırı ev, işyeri, gecekondu, bina, kooperatif hak sahiplerinin talebi ve beyanı ile kayıt altına alınarak kanuna aykırı yapılaşmadan dolayı devlet ile vatandaş arasındaki hukuki problemleri ortadan kaldırmak için yürürlüğe girmiştir. Hak sahiplerinin İmar Barışından yararlanmaları için TEKTAŞ İMAR BARIŞI’ e başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Teknik Personelimiz gerekli İmar Barışı çalışmalarını sizin için yapacaktır. İmar Barışından bir kısmı veya tamamı kaçak  ev, işyeri, kooperatif, binalar yararlanabilir. Ayrıca hazine veya belediye arazisi üzerine kaçak yapı ve gecekondularda yararlanabilmektedir bu özel konuda TEKTAŞ İMAR BARIŞI ndan detaylı bilgi alabilirsiniz. İmar barışı nedir, amacı nedir gelin detaylara bakalım.

İmar Barışı Nedir? İmar Barışının Amacı Nedir?

İmar Barışı nedir sorusunun cevaplarından biri; ruhsatsız, kaçak, projesiz gayrimenkul sahipleri ile devlet arasındaki hukuki problemlerin ( Yıkım Kararlarının İptali, Kamu Davalarının Düşmesi, Para Cezalarının İptali) TEK SEFERDE çözüme ulaştırılması; diğer bir amacı bu yapıların ihtiyacı olan alt yapı hizmetlerinin resmi yollar ile alınmasının sağlanması ile bu binalar için Kat İrtifakının kurulmasının önünün açılması.

Hazine ve Belediye arazisi üzerindeki kaçak bina sahipleri TEKTAŞ İMAR BARIŞI ile anlaşma sağlamaları halinde uzmanlarımız bu binaların İmar Barışı kapsamına girmesini sağlayıp sonrasında binanın üzerinde bulunduğu Hazine ve Belediye arsasının satışını gerçekleştirip hak sahiplerinin talebi ile eski binalarını depreme karşı güçlendirip binalarını depreme karşı güvenli hale getirebildiğimiz gibi eski binalarını Kentsel Dönüşüme sokarak mevcut imar durumuna göre yeni , depreme dayanıklı binalarının inşaatı TEKTAŞ tarafından yapılarak hak sahiplerine iskanlı ev, işyerleri teslim edilir.  İmar barışı nedir, nasıl başvuru yapılır hakkında detaylı bilgi için bizi arayın.

İmar Barışının Yararları Nelerdir?

İmar Barışı nedir sorusunun cevaplarından diğeri ise İmar Barışından yararlanmak isteyen Hak sahiplerinin kaçak, imara uygun olmayan, projesiz, iskansız ev, işyeri, binaları için TEKTAŞ’ a başvuruda bulunmaları halinde öncelikle kanuna uygun olmayan gayrimenkulleri için haklarında açılmış tüm kamu davaları düşer, haklarında verilmiş idari para cezaları ile yıkım kararları iptal olur. İmar Barışı kapsamına giren ev, işyeri, binaları için resmi yollardan Tüm Altyapı Hizmetlerini “elektrik, su, doğalgaz vs” alabilirler. Bunlara ek olarak İmar Barışına giren bina için gerekli koşulların sağlanması halinde KAT MÜLKİYET TAPULARI ÇIKARILABİLECEK böylece hak sahipleri ev, işyerleri için konut kredisi kullanıp hatta bu gayrimenkulleri üzerinden ticari kredi kullanabilecekler.

Belediye ve Hazine arazileri üzerindeki kaçak yapı sahipleri TEKTAŞ İMAR BARIŞI ile anlaşma sağlamları halinde TEKTAŞ tüm süreci takip ederek bu binaları İmar Barışına sokup sonrasında eski binaları yerine yeni bina inşaatını yapıp hak sahiplerine yeni ev , işyeri tapularını teslim eder. Hak sahiplerinin TEKTAŞ İMAR BARIŞI e başvuruda bulunmaları yeterlidir. İmar Barışı nedir sorusunun cevabı ve detaylar için hemen bizi arayın.

İmar Barışından Nasıl Yararlanılır?

Hak sahiplerinin İmar Barışından yararlanmak istedikleri projesiz, kaçak, imara uygun olmayan ev, işyeri, binaları için TEKTAŞ İMAR BARIŞI e başvuruda bulunması yeterlidir. TEKTAŞ Teknik Personeli öncelikle gayrimenkulünüz için beyanınızı alır sonrasında gayrimenkulünüzün yerinde gerekli tespitleri yaparak İmar Barışı Başvuru Evraklarınız ile İmar Barışı Dosyanızı hazırlanıp; Bakanlık Yapı Kayıt Sisteminden gerekli başvurular yapılıp Yapı Kayıt Bedelinin ödenmesinden sonra  eviniz, işyeriniz, binanız için Yapı Kayıt Belgesi alınır böylece İmar Barışından yararlanmış olursunuz.

TEKTAŞ İMAR BARIŞI Teknik Personeli İmar Barışı Hizmetleri sürecinde Sizi Dosyanız hakkında bilgilendirir sürecin en kısa sürede sonuçlanması için çalışır. İmar barışı nedir için merak ettikleriniz içinde bizi arayabilirsiniz.

İmar Barışında Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Hesabı Nasıl Yapılır?

İmar Barışı için yaptığınız başvurunun onaylanması için son aşamada adınıza düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi için ilgili idareye İmar Barışı Yapı Kayıt Bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Yapı Kayıt Bedeli;  imar barışından yararlanmak istediğiniz gayrimenkulünüzün “ Emlak Vergisine Tabi Arsa Rayiç Değeri + Binanın Çevre Şehircilik Bakanlığınca belirlenen bina inşaat maliyet” toplamının Konutlarda  %3’ ü Ticari İşyerlerinde %5 idir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışında Bina İnşaat Bedeli aşağıdaki gibidir.

Yeni İmar Barışı Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki m2 Birim Fiyatları Güncellenecektir. 

  1. Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2
  2. 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2
  3. 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2
  4. 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2
  5. Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2
  6. Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW
  7. İskele, liman, tersane için 1500 TL/m2
  8. İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ile bina niteliğinde olmayan yapılar için 150 TL/m2

İmar Barışı Örnek Yapı Kayıt Bedeli Hesabı

İmar Barışından yararlanmak istediğiniz binanızın 300m2 arsa içerisinde, 4 katlı her katı 100m2 toplam inşaat alanlı 400m2 olsun:

300m2 Arsanızın Emlak Rayiç Değeri (Vergiye Tabi Olan) 80.000 TL olsun,

400m2 Bina İnşaat (Yapım) Bedeli ise 400 m2 x 1000 TL/m2 = 400.000 TL dir.

Arsa Rayiç Değeri ile Bina İnşaat (Yapım) Bedeli toplamı = 80.000 TL + 400.000 TL = 480.000 TL dir.

Binanız Konut ise İmar Barışı Yapı Kayıt Bedeli Oranı %3 olup;

İmar Barışı Yapı Kayıt Bedeli = 480.000 TL x %3 = 14.400 TL  dir.

Eğer Binanız İşyeri, Fabrika, İmalathane yani Ticari vasıfta ise İmar Barışı Yapı Kayıt Bedeli %5 olup;

İmar Barışı Yapı Kayıt Bedeli = 480.000 TL x %5 = 24.000 TL dir.

TEKTAŞ İMAR BARIŞI Uzmanlarınca İmar Barışı Yapı Kayıt Bedelini adınıza hesaplanmakta ve İmar Barışı işlemleriniz titizlikle sonuçlandırılmaktadır.

Belediye ve Hazine Arazisi Üzerindeki Binalar İmar Barışından Nasıl Yararlanır?

Belediye ve Hazine Arazisi üzerindeki hak sahipleri ev, işyeri, binaları için İmar Barışından yararlanmak ve binalarının bulunduğu Arsaların satışı için TEKTAŞ İMAR BARIŞI e yapacakları başvuru ve anlaşma gereği Uzmanlarımız ev, işyeri, binanızı yerinde tespitini yapıp İmar Barışı Evraklarınızı ve İmar Barışı Dosyanızı hazırlar daha sonra İmar Barışı için binanız için Yapı Kayıt Belgesi alır. Yapılan başvuru sonrasında gerekli resmi onay alınarak gayrimenkulünüzün İmar Barışı kapsamına girmesini sağlar.

Bu aşamadan sonra TEKTAŞ uzmanları gerekli resmi makamlar ile görüşerek İmar Barışına girmiş binanızın bulunduğu arsa için DETAYLI bir çalışma ile arsanın satışını sağlar. Hak sahipleri ile yapılan anlaşma ve kendi talepleri gereği TEKTAŞ İMAR BARIŞI eski, depreme dayanıksız mevcut binanızı depreme karşı güçlendirebiliriz veya eski binanızı Kentsel Dönüşüme sokarak yeni binanızı mevcut imara uygun, depreme dayanıklı, iskanlı olarak inşaatını yaparak size evinizi, işyerinizin teslimini yapar.

TEKTAŞ İMAR BARIŞI Teknik Uzman Personeli ile tüm süreci Detaylı , Eksiksiz , Sorunsuz olarak sonuçlandırmaktadır. İmar barışı nedir, hazine arazilerinin imar barışı hakkında detaylı bilgi için bizi arayın.

İmar Barışı Nedir? Hangi Binalar İmar Barışından Yararlanamaz?

İstanbul Tarihi Yarımadası ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında bulunan binalar İmar Barışı kanunu KAPSAMINA GİRMEZ. Ayrıca Kanuna göre 31.12.2017 tarihinden sonra inşaa edilmiş projesiz, ruhsatsız, kaçak, iskanı olmayan binalarda YARARLANAMAZ. . İmar Barışı kanunda yapılan son düzenleme ile İstanbul Boğaziçi Kanunu Kapsamında olup da kanunda belirtilen alanlarda bulunan hak sahipleri İmar Barışından YARARLANABİLSE de bu düzenlemeye sonradan açılan dava nedeni ile Bu düzenleme iptal edilmiştir. İmar barışı nedir, boğaz içi imar barışı hakkında detaylı bilgi için hemen bizi arayın.

Hangi Binalar İmar Barışından Yararlanır?

Yukarıda detayları verilen İmar Barışı kapsamına girmeyen binaların dışındaki kaçak, imara ve projesine aykırı, ruhsatsız, projesiz tüm ev, işyeri ve binalar İmar Barışından yararlanabilir. İmar barışı nedir ve hangi binalar imar barışından yararlanır hakkında detaylı bilgi için hemen bizi arayın.